Spring til indhold

Efterår i haven

Stregtegning af blad

Når efteråret indtager haven, er det tid til at tænke på, hvordan haven skal se ud til næste år.

Efteråret er plantetid

Det er om efteråret, næste års planter skal forberedes. Efter sensommeren, der traditionelt giver store nedbørsmængder, er jorden fugtmættet. Derfor er der store fordele ved at flytte en del af havearbejdet til efteråret, for her har træer, buske og stauder lettere ved at gro. Et gammelt gartnerordsprog siger, at ”om foråret kan tingene gro, men om efteråret skal de gro”. Hvis man planter i foråret, så skal man være meget opmærksom på at vande foråret og sommeren igennem, mens jorden i efteråret indeholder fugt, så nye planter kan slå rødder.

Gå på jagt efter skadedyrene

Det er også i løbet af efteråret, du kan forebygge næste års skadedyr. Når frugten falder af træerne, er det i første omgang den syge frugt, der bliver til nedfaldsfrugt. Derfor skal frugten samles op i stedet for at ligge og rådne. Hvis frugten fjernes, kan du bl.a. sætte en stopper for orm i æblerne til næste år. Lad frugten rådne i en plasticsæk, inden den kommer på komposten, eller gem nogle æbler til fuglene, der gerne tager for sig, når frosten sætter ind, og fødevareudbuddet bliver begrænset.

Det er også tid til at holde øje med snegle, så du får færre snegle i haven til næste år. Sneglene er meget aktive i fugtigt vejr, så det er en god idé at gå på jagt, når det har regnet.

Gødning kan gå i grundvandet

Om efteråret er der ikke grund til at gøde jorden. Det er kun meget få afgrøder, som fx jordbær, der har brug for gødning om efteråret. Hvis du gøder hele haven, så går en del af næringsstofferne tabt, fordi de bliver vasket ud i jorden sammen med nedbør i efteråret. Det er spild af penge, men udvaskningen kan også betyde, at gødningen forurener grundvandet.

Desuden har planterne ikke behov for gødningen, inden frosten sætter ind. De når ikke at sætte kraftig vækst, og små skud kan let ødelægges i vinterens løb. Gem i stedet gødningen til foråret.

Til gengæld kan du grave kompostjord ned i haven om efteråret og på den måde forberede haven til næste års vækst og aktiviteter. Det er fx en god idé i de tømte bede i køkkenhaven.

Efteråret er også høsttid i haven

Haven byder på de smukkeste farver i efteråret, når æblerne er plukkeklare og de sidste georginer lukker sæsonen. Der er stadig opgaver i haven, men en del kan med god samvittighed udskydes til foråret.

I efterårsmånederne går mange af havens nyttedyr i hi, mens vi andre trækker inden døre. Alligevel kan du allerede nu tænke på havens dyr, når du gør klar til vinteren.

Pas på nyttedyrene

Havens nyttedyr er med til at holde din have i balance. Både de nyttige insekter – og alle de lidt større nyttedyr, som fugle, pindsvin, flagermus, mus og tudser, der også har havens skadedyr på menuen.

Derfor gælder det om at sikre gode livsbetingelser for nyttedyrene året rundt i haven. Vi har samlet en god håndfuld tips til, hvordan du kan gøre din have til et godt levested for både de små og store nyttedyr.