Spring til indhold

Kun 3 ting i dit lokum

Tegning af et toilet.

Det er kun lort, pis og papir, du skal skylle ud i toilettet. 

Lort, pis og papir. Det er de 3 ting, toilettet er beregnet til at skylle ud. Alligevel ryger vådservietter, bleer, kondomer, hygiejnebind, kattegrus, vatpinde, hår, engangsklude og meget andet affald med ud i kummen. Du risikerer at gøre skade på afløbssystemet derhjemme, hvis du bruger toilettet som skraldespand. Videre i systemet giver det også kloakken store problemer, når toilettet bruges som skraldespand. 

Budskabet er derfor meget klart - det kun er 3 ting, der må skylles ud i toilettet: Lort, pis og papir. 

Især vådservietter skaber ravage

Det er især vådservietter, der volder kloaksystemet store kvaler og giver vores driftsmedarbejdere panderynker. Vådservietter og lignende engangsklude består af fibermateriale, der ikke opløses af vand. Det medfører, at vådservietterne – i blanding med fedt og andet affald – filtrer til sejt reb, der skaber ’propper’ i kloakrør og får pumper til at gå i stå. Pumperne i de såkaldte pumpestationer leder spildevand videre til renseanlæg, og det er derfor kritisk, når disse pumper ikke kan køre. VandCenter Syd bruger årligt mange ressourcer på at reparere dele af kloaksystemet, som belastes af vådservietter og andet affald, der skylles ud i toilettet.

I ny og næ kommer der nye produkter på markedet - som fx fugtet toiletpapir (en slags vådservietter) eller toiletrullerør, der påstås af være vandopløselige. Vores erfaring er dog, at de typisk er så længe om at blive opløst, at de alligevel skaber problemer i kloakken. Vi anbefaler, at disse produkter IKKE smides i toilettet. 

En VandCenter Syd-medarbejder kommer en pumpe til undsætning, efter rester fra vådservietter har snoet sig fast.