Spring til indhold

Overløb

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

Overløb sker, hvis kloakken bliver overfyldt og derfor ”løber over.” Her kan du læse om, hvorfor man har overløb, hvad de gør ved naturen – og hvad vi hos VandCenter Syd gør for at reducere dem.

Hvad er overløb?

Overløb er en slags nødventil, der skal forhindre vand fra kloakkerne i at løbe ind i private hjem eller på veje, hvis kloakkerne bliver overfyldt. Det kan ske ved kraftigt regnvejr, hvor der kommer så meget vand i kloakker og renseanlæg, at de ikke kan følge med. I de situationer ledes det overskydende vand via overløbsbygværker ud i vandløb eller havet, indtil der igen er plads i kloaksystemet.

Hvorfor har man overløb? 

Da man i sin tid byggede kloaksystemet i Odense, blev det bygget til at indeholde både spildevand fra husholdninger og industri samt det regnvand, der faldt i byens gader. Det kalder man et fællessystem, og det var den anerkendte løsning indtil 1960’erne. Siden da er byen vokset kraftigt, og det betyder mere pres på kloakkerne:

  • Flere indbyggere = mere spildevand
  • Asfalt og bygninger forhindrer regnvand i at sive ned i jorden
  • Klimaet udvikler sig mod mere intens regn – fx skybrud eller langvarige tætte regnskyl

Til sammen betyder det, at kloaksystemet hyppigere modtager større mængder regn- og spildevand, end det kan rumme.

Hvad gør overløb ved naturen?

Overløb er i dag en nødvendig ventil i kloaksystemet. Det vand, der løber ud i naturen, er en blanding af regn- og spildevand. Men selv om spildevandet er kraftigt fortyndet med regnvand, fører overløbene stadig næringsstoffer som kvælstof og fosfor med ud i vores vandmiljø – og det vil vi gerne undgå. Derfor arbejder VandCenter Syd løbende på at reducere overløb for at forbedre tilstanden i vandmiljøet omkring os. 

Film om overløb

Du kan blive klogere på overløb og deres funktion i denne animationsfilm, som er udviklet af 14 danske forsyningsselskaber og bureauet Tankegang:

(OBS: du skal acceptere cookies for at kunne se filmen. Du kan ændre dine cookieindstillinger her)

Hvad gør VandCenter Syd for at undgå overløb?

Så længe man har regn- og spildevand i samme kloakrør, vil der være risiko for overløb. VandCenter Syd arbejder derfor i høj grad på løsninger, der holder regnvand ude af spildevandskloakkerne. Her kan du læse mere om vores forskellige regnløsninger. I dag er regnvandet skilt fra spildevandet i ca. 60 % af vores kloaksystem.

Sideløbende øger vi flere steder kapaciteten i kloaksystemet med større rør og bassiner, så det kan rumme mere vand. 

Kan man gøre mere?

I tæt bebyggede områder er det både vanskeligt og dyrt at ændre på kloaknettet. Investeringerne skal finansieres via prisen på vand og afløb, og det er derfor os alle som private vandforbrugere, der skal betale regningen. 
Hos VandCenter Syd forsøger vi at gribe alle de muligheder, der er, for at komme i jorden. I Odense har vi fx udvidet og ændret kloaknettet, da vi alligevel skulle flytte rørene for at gøre plads til Letbanen. Her er regnvandet nu adskilt fra spildevandskloakken og håndteres separat.

Samtidig deltager vi løbende i udviklingsprojekter, som på forskellig vis handler om at skabe værktøjer og målemetoder til at analysere overløb og deres effekter – og derudfra styre kloaksystemer og overløbsbygværker på den måde, der er mest nænsom over for miljøet. 

Vi holder øje med overløbene og indberetter hvert år mængde og antal af overløb til myndighederne samt afrapporterer dem i vores årlige Ansvarlighedsrapport

Du kan også hjælpe

Som grundejer kan du også bidrage til at aflaste kloakkerne. Det gør du ved at afkoble dit regnvand fra kloakken og i stedet holde det på din egen grund. På www.klimaklar.nu kan du læse mere om mulighederne for at håndtere regnvand selv.