Spring til indhold

Skybrud

Dråber der falder

Vi oplever skybrud med jævne mellemrum. Læs her, hvad du har ansvar for som grundejer - og hvordan du kan ruste hus og have til skybrud.

Et skybrud er et voldsomt vejrfænomen, der er defineret som mere end 15 mm. nedbør på 30 minutter - og kan sammenlignes med kraftigt stormvejr, som vi oplever med jævne mellemrum. 

På samme måde som stormvejret er skybruddene svære at gardere sig 100 % imod - nogle gange sker det, at taget får en stormskade, eller at kælderen bliver oversvømmet. 

Kloaksystemet og regnvandsløsninger kan ikke tage hånd om skybrud – og det gælder derfor om at lede kraftige skybrud og vandmasser til steder, hvor vandet gør mindst mulig skade.


Hverdagsregn og skybrud

Når det handler om regnvand, skelner vi mellem skybrud og den såkaldte ‘hverdagsregn’. VandCenter Syd håndterer hverdagsregnen ved bl.a. at vedligeholde og forbedre kloaksystemet - og vi arbejder med regn- og klimatilpasningsprojekter i både stor og lille skala. Kloaksystemet er ikke bygget til at håndtere skybrud.

Der er derfor risiko for, at regnvandet ikke kan være i kloaksystemet og i stedet vil søge andre steder hen - som fx op af kælderafløb eller op af vejbrønde og ud på overfladen - når skybruddet rammer. Det kan give husejere udfordriner med både oversvømmede kældre og oversvømmede grunde.

Som grundejer har du ansvaret for at sikre hus og have mod oversvømmelse og skader – og du har også ansvaret i tilfælde af skybrud. 

Du skal som grundejer under alle omstændigheder kontakte dit forsikringsselskab, hvis der sker skader på din grund eller ejendom som følge af opstigende eller indtrængende vand. 

Forebyggelse og gode råd ved skybrud

Som grundejer kan du gøre en række ting for at ruste dit hus og din grund mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud. 

Læs her, hvordan du ved hjælp af forskellige løsninger mindsker risikoen for oversvømmelse ved skybrud:

Er der varslet skybrud, og har du ikke haft mulighed for at foretage de nødvendige foranstaltninger til at beskytte din ejendom mod oversvømmelse og indtrængende vand?
Så finder råd til akut beredskab - og en huskeliste, hvis skaden er sket:

August 2023 oplevede Odense og Nordfyn kraftige skybrud, hvor vandet nogle steder trængte ind i ejendomme fra vejen.