Spring til indhold

Vejsamarbejde

Et vejsamarbejde med VandCenter Syd kan gøre din villavej grønnere og mere trafiksikker. Find mere information her og læs, hvad det kræver.

Bor du på en villavej, der oplever meget trafik og som trænger et løft? Et vejsamarbejde med VandCenter Syd kan bryde vejens grå asfalt med grønne lommer – der tilmed kan dæmpe trafikken og hjælpe kloaksystemet.

Det eneste, det kræver, er at gå sammen med VandCenter Syd om et samarbejde – hvor du og dine medbebo­ere tager hånd om regnvandet i jeres haver.


Hør mere om et vejsamarbejde med VandCenter Syd her:

Hvis du har proiblemer med at se videoen, som vises her, skyldes det sandsynligvis dine cookie-indstillinger. Du kan ændre din cookie-indstillinger her.

Villaveje i Dalum har fået et løft  

To gader, der har samarbejdet med VandCenter Syd, er Fruens Bøge Allé og Gurlis Allé i Dalum. Her savnede beboerne fornyelse, forskønnelse  og vigtigst af atl - at trafikken blev dæmpet på deres villaveje. I dag pry­des vejene af træer og plantebede, der lægger en dæmper på trafikken. Vi har stået for gadernes ’makeover’. Grundejerne har til gengæld nikket ja til at holde regnen på egen grund - og på den måde bidrage til at aflaste kloaksystemet. 


Et LAR-vejbed på Fruens Bøge Allé i Dalum. Bedet gør gaden grønnere, dæmper trafikken og håndterer regnvandet på vejen. 

Hold på regnvandet

VandCenter Syd anlægger såkaldte LAR-vejbede, der kan gøre villaveje grønnere og fungere som trafikchi­kaner. Bedenes primære opgave er dog at håndtere regnvand, da kloaksystemet har svært ved at rumme stadigt stigende regnmængder.

Som vandselskab kan vi  kun håndtere regnvand, der lander på offentligt areal. De enkelte grundejere skal derfor afkoble sig fra kloaksystemet og tage hånd om regnen, der lander på hustage, indkørsel, fliser og andre befæstede arealer. På den måde kan vi i fællesskab aflaste kloaksystemet og afhjælpe kælderoversvømmesler. 

Det er en vigtig forudsætning for et vejsamarbejde med VandCenter Syd, at grundejerne holder regnen på egen grund. Du kan læse mere om, hvordan du håndterer regnvand på egen grund og omdanner din have til en såkaldt regnhave på disse sider 

Kontakt og praktisk info

VandCenter Syd afgør ud fra en række tekniske og økonomiske kriterier, om vi har mulighed for at indgå i et vejsamarbejde. Vi vurderer især projekter ud fra, i hvor høj grad et vejsamarbejde vil afhjælpe lokale problemer med kloaksystem og kælderoversvømmelser. 

Følgende forhold skal være opfyldt, hvis du og dine naboer er interesseret i et vejsamarbejde med VandCenter Syd:

  • Du skal bo i et fælleskloakeret område – det vil sige, at regn- og spildevand løber i samme ledning
  • du og områdets beboere skaber den nødvendige tilslutning blandt grundejere om at håndtere regnvand på egen grund.

Du kan høre mere og kontakte VandCenter Syd på:

Materiale og vejledninger

Du kan hente inspiration og finde viden om at anlægge regvnadsløsninger på egen grund i dette materiale: