Spring til indhold

Ingeniører fra Singapore en hel måned hos VandCenter Syd

07. jun. 2016

Stregtegning af viden

VandCenter Syd har hele marts måned haft besøg af to ingeniører fra Singapores eneste vand- og spildevandselskab, Public Utilities Board. Vi har taget en snak med vores gæster og spurgt, hvorfor VandCenter Syd er interessant for et selskab i Sydøstasien – og hvad vi omvendt kan lære af dem.

Vi møder Kenneth og Anne Marie en tidlig forårsmorgen i marts måned. De er på et månedslangt udvekslingsophold, som led i en samarbejdsaftale deres arbejdsgiver PUB og VandCenter Syd indgik forrige år.

De asiatiske gæster har allerede sat sig godt til rette på det aftalte mødested, da vi når frem. På det tidspunkt er de halvvejs igennem det månedlange program, der ud over ophold hos VCS i Odense også består af besøg hos nogle af de andre danske vandselskaber, der med i 3Vand samarbejdet (og som også er med til at eksponere dansk know how og vandteknologi internationalt).

Vi hilser pænt på de to ingeniører, og går ellers i gang med vores snak. Et spørgsmål, der hurtigt trænger sig på, er – hvad der fik dem til at forlade deres vante rammer og tilbringe en hel måned i Danmark? 

Begge rømmer sig og kigger, før Kenneth tager ordet, og på lavmælt engelsk med tyk kinesisk accent svarer

- Jamen, allerede da medarbejdere fra VandCenter Syd var forbi Singapore forrige år stod det meget klart, at I gør tingene anderledes, end vi gør – I har langt mere tværfagligt samarbejde og prøver at gøre op med silotænkningen. En ansat hos VandCenter Syd kan arbejde inden for mange forskellige fagområder. Det er ikke lige så udpræget hos os, og der kan vi udvikle os. 

Begge uddyber herefter yderligere, hvad de finder interessant ved danske vandselskaber. De hæfter sig bl.a. ved vores IT-sikkerhed og infrastruktur – der er fjernadgang til SRO-systemer, hvilket muliggør ubemandet betjening af anlæg og værker. På det område foregår i Singapore det meste ved hjælp af manuel arbejdskraft – og det ønsker man at ændre på.

Også vores opsætning af back-up systemer – i tilfælde af noget fejler i anlæg eller maskiner – er begge begejstrede for. De forklarer, at når noget går ned hos dem derhjemme, så er der ikke nødvendigvis et andet system, der automatisk tager over. Også på det punkt er de afhængig af en manuel indsats, der skal rette fejl og nedbrud.

Kenneth og Anne Marie fra PUB på rundtur i Ejbymølle med VandCenter Syds kommunikationsrådgiver Hysen Hoti

Et lille land med store udfordringer
Adspurgt til hvad VCS omvendt kan lære af PUB bliver de to ingeniører straks mere tøvende. De fortæller ydmygt, hvordan den lille østat bokser med nogle store udfordringer – og at PUB og Singapore generelt står over for nogle helt andre problemstillinger end VCS og Danmark.

Singapore er kun to gange større end Odense, men har samme indbyggertal som hele Danmark. Landets størrelse og befolkningstæthed gør, at de ikke har megen plads at bygge og boltre sig på – og så er der drastisk mangel på overfladevand til at forsyne en tørstende befolkning og buldrende industri med. 

Siden selvstændigheden i 1960’erne har de nogenlunde kunne dække vandbehovet ved at importere vand fra nabolandet Malaysia. En sådan aftale og indkøbspris er dog følsomme over for lunefulde og skiftende politiske vinde i området. Singapore satte sig derfor som mål at blive uafhængige og selvforsynende på drikkevand inden for en overskuelig fremtid. En del af behovet kunne de dække ved at afsalte havvand, hvilket er omkostningstungt og ressourcekrævende, så der skulle tænkes i nye baner og findes alternative drikkevandskilder.

NEWater – når spildevand bliver drikbart
Nød lærer som bekendt nøgen kvinde at spinde, og PUB begyndte derfor som et af de første selskaber i verdenen at opgradere spildevand direkte til drikkevand - eller NEWater, som de kalder det. Spildevandet skal igennem en omfattende, avanceret og minutiøs rensningsproces, der bl.a. består af mikrofiltration, omvendt osmose og UV-teknologi, før det kan anvendes og blive drikbart.

Det ’nye vand’ skulle i første omgang dække erhvervslivets og industriens efterspørgsel, men det var også et krav, at vandet kunne ledes direkte ud til de private forbrugere og være drikbart.

Anne Marie og Kenneth griner og fortæller, hvordan landets indbyggere i starten var afvisende - ’vi kan da ikke drikke toiletvand’ sagde folk. En lang tilvænningsperiode, politikere der er gået forrest og PUBs dygtige kommunikationsafdeling, der har produceret en stor mængde informationsmateriale, har dog gjort, at singaporeanerne har taget NEWater til sig.

Også regnvandet har Singapore lært at udnytte og få stor gavn af. Faktisk bliver hver eneste regndråbe på øen opsamlet ved hjælp af et moderne tunnel- og kanalsystem, der leder regnvandet til bassiner, hvorfra det så kan renses og distribueres videre. 

Og sådan står det mere og mere klart, som samtalen skrider frem, at vi og andre danske vandselskaber kan lære ret så meget af PUB og Singapore, der har formået løse nuværende og fremtidens udfordringer ved hjælp af teknologi og en helt fantastisk innovationsevne.

Vi ses til Singapore International Water Week 2016
Interviewet er ved at lakke mod enden, og de to medarbejdere fra PUB skal videre til næste programpunkt. Vi takker for snakken og de mange indsigter, som de har givet os i deres hjemland og ophold i Danmark.

VandCenter Syd samarbejdsaftale med PUB løber foreløbigt et år endnu og planen er, at mange flere medarbejdere fra begge selskaber skal på inspirations- og udvekslingsture hos hinanden. VandCenter Syd er allerede denne sommer på øen, hvor vi har en delegation og stand på Singapore International Water Week, der er en af vandbranchens største messer. 

Denne nyhed er også bragt som artikel i juni-udgaven af danskVAND.