Spring til indhold

Udførelse og ændring af vandinstallationer

Stregtegning af rør

Du skal ansøge hos VandCenter Syd, inden du påbegynder større installationsarbejde, som er omfattet af autorisationsloven. Dvs. nybyggeri og større renoveringsopgaver. Husk, at det kun er en aut. vvs-installatør, der må udføre arbejde med vandinstallationer og jordledninger mm.

Betingelsen for, at vi kan etablere tilslutningen er, at vi har modtaget betaling.

Ansøgningsskema

denne ansøgningsformular kan du søge om tilladelse til at få ændret, nedlagt eller udført nye vandinstallationer, herunder:

  • Tilslutning af vandinstallation til en ejendom
  • Nedlægning af vandstikledning/måler
  • Opsætning af vandmåler
  • Ændring/renovering af eksisterende vandinstallation
  • Sprinklerstik
  • Regnvandsanlæg
  • Andet vedr. vandinstallation

Hvad koster det?

Klik her for at se priser på vandtilslutning ved forskellige typer byggeri.


 

Hvad kan du ansøge om?

Se eksempler herunder på , hvad du kan ansøge om.
 

Tilslutning af vandinstallation til en ejendom

Det er dig som kunde, der skal betale for tilslutningen, inden der må benyttes vand til byggevand, og inden VandCenter Syd kan lave en sammensvejsning af en stikledning til matriklen. Har du ikke tidligere været tilsluttet vandforsyningen, skal der tilsluttes en ny stikledning. 

Betingelsen for, at vi kan etablere tilslutningen er, at vi har modtaget betaling.
Når du har udfyldt og sendt ansøgningsskemaet, vil du blive kontaktet af en af vores kunderådgivere, og du vil efterfølgende modtage en faktura.
Når vi har modtaget din betaling, skal du følge punkterne i den fremsendte igangsætningstilladelse . Det er vigtigt at du giver os besked, for at vi kan sætte gang i opgaven og søge opgravningstilladelse hos kommunen. Behandlingstiden hos kommunen kan være op til 4 uger.

 

 


Nedlæggelse af stikledning eller måler

Som privatkunde eller virksomhed skal du nedlægge dit vandstik, hvis det ikke skal bruges mere. Stikledningen skal altid afproppes forsvarligt ved hovedledningen. Det skal du selv betale for.

Stikledninger med en diameter på op til 63 mm afregnes efter en fast pris. Større stik afproppes efter regning. Det er altid VandCenter Syd, der udfører denne opgave, da det foregår på VandCenter Syds ledningsnet.

At nedlægge en måler kan som regel kun lade sig gøre, hvis det tilhørende vandstik nedlægges. Måleren skal afleveres til VandCenter Syds målerkontor og er først afmeldt fra den dato, måleren er indleveret. Vores målerkontor ligger på Vandværksvej 7, 5000 Odense C.

Ændring eller renovering af eksisterende vandinstallation

Du skal søge/anmelde ved VandCenter Syd, inden du igangsætter større installationsarbejde, som er omfattet af autorisationsloven. Det gælder fx arbejde med nyanlæg, ændring eller renovering af større vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg samt arbejde, der har forbindelse med drikkevandsinstallationer.

Installationer med risiko for tilbagestrømning, der kan medføre en forurening af vandforsyningsnettet, skal også meldes til VandCenter Syd. 


Opsætning af ekstra vandmåler

Der er i særlige situationer mulighed for at få en ekstra måler på installationen. Det kan fx dreje sig om en ekstramåler pga. opdeling af bolig/lejemål, en måler på egen brønd eller en måler på et regnvandsanlæg.


Andet vedr. vandinstallationer

Drejer din ansøgning sig om en anden slags installationsarbejde end dem, som vi har beskrevet ovenfor, skal du beskrive dette udførligt i din ansøgning.