Spring til indhold

Priser og regning

Stregtegning af priser - regninger

Her finder du spørgsmål og svar vedrørende vores priser samt regninger fra os.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål til min vandregning?

Din vandregning udsendes af Administrationsservice Fyn, som håndterer afregning for os og en række andre forsyningsselskaber.
Derfor skal du kontakte Administrationsservice Fyns kundeservice, hvis du har spørgsmål til din regning: Tlf. 70 13 19 00, mail kundeservice@asfyn.dk.

Hvad koster en kubikmeter vand?

Du betaler for vandet, både når du åbner for vandhanen, og når du leder vandet bort gennem afløbet. Prisen fastsættes fra år til år.


Hvor meget vand bruger en person i gennemsnit?

Hver person bruger i gennemsnit 30-40 m3 vand om året.


Kan jeg få min regning i E-boks?

Ja. Gå ind på www.eboks.dk og tilmeld dig regninger fra Administrationsservice Fyn (som er det selskab, der sender regninger ud for os).

Kan jeg blive fritaget for vandafledningsbidraget?

Erhvervsdrivende, der bruger vand til produktion, kan skriftligt ansøge om fritagelse for vandafledningsbidraget. VandCenter Syd vil så undersøge, hvordan der kan opsættes en ekstra måler til beregning af, hvor stor en del af vandafledningsbidraget, du skal fritages for.


Kan jeg få tilbagebetalt vandafledningsbidraget, hvis der har været brud på et rør?

Ja, for nogle, men ikke for alle rørbrud. Hvis bruddet eller installationsgenstanden er synlig, yder vi ikke tilbagebetaling. Hvis bruddet fx har været under et gulv, hvor der ikke er adgang, og vandet ikke kan løbe til afløb, kan du skriftligt ansøge om fritagelse for betaling af vandafledningsbidraget.