Spring til indhold

Utætte installationer

Stregtegning af vandhane med dryp

Utætte installationer kan koste dyrt. Det er en god idé løbende at holde øje med dit vandforbrug, så du kan opdage tegn på utætheder, før de får vandregningen til at løbe løbsk.

 

Her kan du læse om, hvad utætte installationer kan koste dig - og hvordan du holder øje med dit vandforbrug.

Du kan også selv teste for utætheder i din vandinstallation - se hvordan her.


Hvad koster en dryppende vandhane?

En langsomt dryppende vandhane, fx 7 dryp på 10 sekunder, kan lukke 4.400 liter vand ud på et år. Det svarer til godt 250 kroner på et år (2024-priser).

Drypper vandhanen hurtigt, kan det blive op mod 2000 kr. på et år.

Og hvis vandhanen løber med en konstant stråle, kan det koste helt op mod 32.500 kr. på et år.


Hvad koster et løbende toilet?

Et løbende toilet kan sende rigtig meget rent vand ud i kloakken. Hvis toilettet løber en lille smule, så det ikke kan ses uden nærmere eftersyn, kan det bruge 110.000 liter vand på et år. På et år vil det koste knap 6.500 kr. på vandregningen (2024-priser).

Hvis toilettet løber, så man kan se uro i vandoverfladen, kan det koste ca. 32.500 kr. på årets vandregning.

Hvis vandet for alvor løber i toilettet, kan det gå rigtig galt og komme til at koste dig helt op mod 170.000 kr. på den årlige vandregning.


Hvordan kan jeg holde øje med mit vandforbrug?

Det er en god idé løbende at aflæse din vandmåler og notere tallet ned. På den måde kan du se, hvordan dit forbrug udvikler sig, og du kan opdage utætheder i tide.

På AS Fyns hjemmeside kan du oprette en gratis aflæsningsbog til at holde øje med dit forbrug. Du logger ind med dit kundenummer og den pinkode, som står på din vandregning. 

Du kan også holde regnskab i pjecen "Tjek dit forbrug," som udleveres ved personlig henvendelse i vores Kunderådgivning, Vandværksvej 7, 5000 Odense C.

Når du får en fjernaflæst vandmåler (vi skifter hos alle vores kunder frem mod 2025), kan du med alarmservice få automatisk besked, hvis måleren registrerer tegn på utætheder. Læs mere om alarmservice her.


Hvad gør jeg, hvis min vandmåler ikke fungerer?

Opdager du selv, at der er utætheder eller andre fejl ved vandmåleren, skal du omgående give besked til vores kunderådgivning på 63 13 23 33. Har du mistanke om, at din vandmåler er i uorden, kan du også kontakte selskabet og få den afprøvet.
Du skal her være opmærksom på, at du vil blive afkrævet et afprøvningsgebyr, hvis vandmåleren viser korrekt. Med ”korrekt” menes, at målerens visning ligger inden for de acceptable grænser for målerunøjagtighed (plus/minus 4%).
Hvis måleren viser uden for de acceptable grænser for målerunøjagtighed, betaler VandCenter Syd omkostningerne til afprøvningen.

VandCenter Syd ejer og vedligeholder i alt ca. 53.000 vandmålere i selskabets forsyningsområde. Har du spørgsmål vedr. din vandmåler, kan du altid kontakte VandCenter Syd.