Spring til indhold

Du har ansvar for at sikre din kælder

18. aug. 2016

Stregtegning af dråber

Kraftige skybryd rammer især Danmark om sommeren , hvilket ofte betyder vand på veje og i kældre. Store regnmængder falder på kort tid og fylder kloaksystemet op, så spildevand skyder op fra afløb i kældre. Du kan her læse, hvordan du kan sikre dig mod oversvømmelse af kælder – og få nogle gode råd, hvis skaden er sket.

Du har ansvar for at sikre din kælder

Du har som grundejer ansvaret for at sikre din kælder mod opstigende vand fra kloakken – og står ligeledes med ansvaret, hvis uheldet er ude, og din kælder er oversvømmet med spildvand efter voldsom regn. VandCenter Syd har som vand- og spildevandsselskab ansvar for at håndtere spildevandet fra stueplan.
Det fremgår af Odense Kommunes spildevandsplan – og er en ansvarsfordeling, der gælder for hele Danmark. Du kan læse mere i denne vejledning fra Teknologisk Institut (se side seks). 

Undgå oversvømmelse

Der findes adskillige løsninger, der kan holde din kælder fri for oversvømmelse. Et godkendt højvandslukke monteret af en autoriseret kloakmester er den almindelige og anbefalede løsning.

Læs mere om højvandslukke og andre relevante løsninger på denne side. Her kan du også bestille et gratis klimatjek, hvor du kan få en fagmand til at besøge din adresse og vejlede dig om, hvordan du bedst kan sikre dig mod oversvømmelse.

 

Efter skybruddet

Er der kommet vand i din kælder, skal du straks kontakte dit forsikringsselskab, der kan hjælpe dig med praktiske anvisninger – og oplyse, hvordan du kan få rengjort og udtørret kælderen. Her kan du også få vejledning omkring erstatning af inventar, der evt. har lidt skade.

Tjekliste

  • Undgå så vidt muligt at komme i kontakt med spildevandet, da det kan indeholde sundhedsskadelige bakterier.
  • Brug altid handsker, gummistøvler og anden beklædning, hvis du skal i kontakt med spildevandet, og gå altid i bad bagefter.
  • Hvis du har en pumpe, så sæt den til med det samme.
  • Udluft og udtør rummene, når vandet er væk. Det kan du evt. gøre med affugter (husk lav varme, så der ikke opstår skimmelsvamp i den våde kælder).
  • Tag billeder af alle skader og smid ikke skadet indbo ud.
  • Gem kvitteringer på udgifter, du har haft til at udbedre skaderne efter oversvømmelsen.
  • Hvordan ser det ud hos naboen? Giv dem gerne besked om oversvømmet kælder, hvis de ikke er hjemme.

Fortæl os om oversvømmelsen

Du må meget gerne registrere din oversvømmelse hos VandCenter Syd, når du har fået overblik over situationen. Vi bruger denne information fra vores kunder til at give os et supplerende billede af, hvor der i Odense og på Nordfyn er udfordringer. Vi planlægger og prioriterer vores klimatilpasning og kloakprojekter ud fra bl.a. disse relevante data.