Spring til indhold

Pris for det vand, du bruger

Stregtegning af priser - regninger

På din vandregning betaler du både for vand og for afløb. Her kan du se, hvordan prisen er sammensat, og hvad en gennemsnitlig husstand betaler på et år.

    Den samlede vandpris består af:
    1) en pris for det rene vand, du bruger
    2) en pris for det vand, du sender i afløbet
    3) statslige afgifter
    4) fast årligt gebyr for vandmåler og spildevandsstik                 

I 2024 er prisen for vand og afløb 57,53 kr./m3 inkl. moms og statsafgifter (17,53 kr. for vand og 40,00 kr. for afløb)


Priser 2024:

Pris for VAND pr. m3

 17,53

 kr./m3
 Vandforbrug

 6,65

 kr./m3
 Grundvandskrone *

 1,00

 kr./m3
 Statsafgift på vand

 6,37

 kr./m3
 I alt, ekskl. moms

 14,02

 kr./m3
 Moms 25%

 3,51

 kr./m3
 I alt, inkl. moms

 17,53

 kr./m3
Priserne er inkl. gebyr og statsafgift, ekskl. fast pris pr. måler.**
*) Grundvandskronen bidrager til en særlig indsats for grundvandsbeskyttelse som fx skovrejsning
**) Afgiften for en almindelig husstandsmåler er 600 kr. årligt inkl. moms

Pris for AFLØB pr. m3  40,00 kr./m3
 Vandafledning efter forbrug

32,00

 kr./m3
 Moms 25%

 8,00

 kr./m3
 I alt, inkl. moms

 40,00

 kr./m3
Priserne er inkl. gebyr og statsafgift, ekskl. fast vandafledningsafgift pr. stik ***.
***) Den faste vandafledningsafgift er 750 kr. årligt (inkl. moms) pr. spildevandsstik. Ved fællesstik fordeles udgiften på antal installationer.
For enkeltejendomme med egen spildevandsrensning betales desuden en afgift for spildevand, afhængig af rensemetode. Se mere i 'Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand'.

Priseksempel: Hvad koster det om året?

Her kan du se et eksempel på den samlede årlige regning for vand og afløb i en beboelse med egen vandmåler og et årsforbrug på 120 m3. Det svarer til gennemsnittet i en familie med to voksne og to mindre børn.

Lagkagediagram, der viser sammensætningen af vandprisen ved et årsforbrug på 120 m3.

 
 Priseksempel ved et privat årsforbrug på 120 m3     
 Vand

780,00

 kr.
 Grundvandskrone

120,00

 kr.
 Fast pris pr. måler

480,00

 kr.
 Statsafgift på vand inkl. kortlægningsgebyr

764,40

 kr.

 Vandafledning (afløb) (inkl. statsafgift)

3.840,00

 kr.
 Fast vandafledningsafgift pr. stik

600,00

 kr.
 I alt, ekskl. moms

6.602,40

 kr.
 Moms 25%

1.650,60

 kr.
 I alt, inkl. moms

8.253,00

 kr.
Beregnet på priser for 2024, inkl. fast pris pr. måler, fast vandafledningsafgift pr. stik, gebyr, statsafgifter og moms.