Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Pris for det vand, du bruger

Stregtegning af priser - regninger

I 2019 er den samlede forbrugspris for vand og afløb 55,46 kr./m3. Her kan du se, hvordan prisen er sammensat, og hvad en gennemsnitlig husstand betaler på et år.

    Den samlede vandpris består af:
    1) en pris for det rene vand, du bruger
    2) en pris for det vand, du sender i afløbet
    3) statslige afgifter
    4) fast årligt gebyr for vandmåler og spildevandsstik

 

Pris for VAND pr. m3  17,96  kr./m3
 Vandforbrug

 7,00

 kr./m3
 Grundvandskrone *

 1,00

 kr./m3
 Statsafgift på vand (inkl. kortlægningsafgift)

 6,37

 kr./m3
 I alt, ekskl. moms

 14,37

 kr./m3
 Moms 25%

 3,59

 kr./m3
 I alt, inkl. moms

 17,96

 kr./m3
Priserne er for 2019 og er inkl. gebyr og statsafgift, ekskl. fast pris pr. måler **
*) Grundvandskronen bidrager til en særlig indsats for grundvandsbeskyttelse som fx skovrejsning
**) Afgiften for en almindelig husstandsmåler er 600 kr. årligt inkl. moms

Pris for AFLØB pr. m3  37,50 kr./m3
 Vandafledning efter forbrug

30,00

 kr./m3
 Moms 25%

 7,50

 kr./m3
 I alt, inkl. moms

 37,50

 kr./m3
Priserne er for 2019 og er inkl. gebyr og statsafgift, ekskl. fast vandafledningsafgift pr. stik ***.
***) Den faste vandafledningsafgift er 750 kr. årligt (inkl. moms) pr. spildevandsstik. Ved fællesstik fordeles udgiften på antal installationer.
For enkeltejendomme med egen spildevandsrensning betales desuden en afgift for spildevand, afhængig af rensemetode. Se mere i 'Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand'.

Priseksempel: Hvad koster det om året?

Her kan du se et eksempel på den samlede årlige regning for vand og afløb i en beboelse med egen vandmåler og et årsforbrug på 120 m3. Det svarer til gennemsnittet i en familie med to voksne og to mindre børn.

 Priseksempel ved et privat årsforbrug på 120 m3     
 Vand

 840,00

 kr.
 Grundvandskrone

 120,00

 kr.
 Fast pris pr. måler

 480,00

 kr.
 Statsafgift på vand inkl. kortlægningsgebyr

 764,40

 kr.

 Vandafledning (afløb) (inkl. statsafgift)

 3.600,00

 kr.
 Fast vandafledningsafgift pr. stik

 600,00

 kr.
 I alt, ekskl. moms

 6404,40

 kr.
 Moms 25%

 1601,10

 kr.
 I alt, inkl. moms

 8005,50

 kr.
Beregnet på priser for 2019, inkl. fast pris pr. måler, fast vandafledningsafgift pr. stik, gebyr, statsafgifter og moms.