Spring til indhold

Tilslutning til offentlig kloak

Stregtegning af tilslutning-frakobling off kloak - kloakdæksel

Her kan du få et indtryk af, hvad det koster at koble din ejendom til det offentlige kloaksystem.

Pris for kloaktilslutning ved forskellige typer byggerier (2023-priser)

Kloaktilslutning BOLIG

 Pris (kr. inkl. moms)

Fast tilslutningspris pr. bolig:

 74.675,00

Stikledning frem til skel: 

 0,- (inkluderet i prisen)

Privat kloakering på din egen matrikel (fra ejendom og frem til skel): 

 Varierer.
Indhent tilbud fra din kloakmester.

 I alt:

74.675,00
+ kloakarbejde på egen grund
Kloaktilslutning ERHVERV

 Pris (kr. inkl. moms)

Fast tilslutningspris pr. påbegyndt 800 m2 grundareal:

  74.675,00

Stikledning frem til skel: 

 0,- (inkluderet i prisen)

Kloakering på egen matrikel (fra ejendom og frem til skel): 

 Varierer.
Indhent tilbud fra privat kloakmester.

 I alt:

(m2 grundareal/800) oprundet til nærmeste hele tal x 74.675,00
+ kloakarbejde på egen grund

Særlige vilkår

Er din ejendom placeret i det åbne land, gælder der særlige vilkår. Kontakt vores kunderådgivning på tlf. 63 13 23 33, så hjælper de med at oplyse om vilkårene for netop din ejendom.

I særlige tilfælde kan VandCenter Syd efter en konkret bedømmelse fastsætte tilslutningsprisen til et lavere beløb end standardprisen for tilslutning. Prisen kan dog aldrig blive lavere end de faktisk afholdte udgifter til detaillednings-nettet.