Spring til indhold

Tilslutning til offentlig kloak

Stregtegning af tilslutning-frakobling off kloak - kloakdæksel

Her kan du få et indtryk af, hvad det koster at koble din ejendom til det offentlige kloaksystem.

Pris for kloaktilslutning ved forskellige typer byggerier (2024-priser)

Kloaktilslutning BOLIG

 Pris (kr. inkl. moms)

Fast tilslutningspris pr. bolig:

 78.387,50

Stikledning frem til skel: 

 0,- (inkluderet i prisen)

Privat kloakering på din egen matrikel (fra ejendom og frem til skel): 

 Varierer.
Indhent tilbud fra din kloakmester.

 I alt:

78.387,50
+ kloakarbejde på egen grund
Kloaktilslutning ERHVERV

 Pris (kr. inkl. moms)

Fast tilslutningspris pr. påbegyndt 800 m2 grundareal:

  78.387,50

Stikledning frem til skel: 

 0,- (inkluderet i prisen)

Kloakering på egen matrikel (fra ejendom og frem til skel): 

 Varierer.
Indhent tilbud fra privat kloakmester.

 I alt:

(m2 grundareal/800) oprundet til nærmeste hele tal x 78.387,50
+ kloakarbejde på egen grund

Særlige vilkår

Er din ejendom placeret i det åbne land, gælder der særlige vilkår. Kontakt vores kunderådgivning på tlf. 63 13 23 33, så hjælper de med at oplyse om vilkårene for netop din ejendom.