Spring til indhold

Tilslutning af vandinstallationer

Stregtegning af mønter

Her kan du få et indtryk af, hvad det koster at få vand til din ejendom. Priserne er vejledende eksempler.

Pris for vandtilslutning ved forskellige typer byggerier

Her kan du se vejledende priseksempler på vandtilslutning, beregnet i 2024-priser (du kan finde den fulde prisliste for 20024 her. )
Hvilken type ejendom skal du have vandforsyning til? 

Parcel i
nyudstykket område

Parcel i
etableret område 

Erhvervsbyggeri

          

gravko ikon

Fx Påruphave, Snedronningen, Ryleholmen, Dahlsvej, Sandhusvænget, Åbrinken

          

ikon hus

Fx ved eksisterende hus, der er tilsluttet brønd 

ikon højhuse

Fx erhverv, industri, lejlighedsbyggerier

 


 

Tilslutning af parcel i nyudstykket område

Hvor stikledningen til huset etableres samtidig med den offentlige forsyningsledning - fx Påruphave, Snedronningen, Ryleholmen, Dahlsvej, Sandhusvænget, Åbrinken:

Du skal betale for: Rørstørrelse: Pris (kr. inkl. moms)
Tilslutningsafgift (fast pris) 32 mm 18.625,00
Stikledning frem til skel 32 mm  15.987,50
Byggevand i hele byggeperioden    0,- (inkluderet i prisen)
Sammensvejsning mellem VandCenter Syds stikledning og den private jordledning på egen matrikel   0,- (inkluderet i prisen)
Privat jordledning på din egen matrikel (fra ejendom og frem til skel). Skal udføres af din egen VVS'er.   Varierer. Indhent tilbud fra privat VVS'er.
     
 I alt:   34.312,50
+ VVS-arbejde til etablering af privat jordledning på din matrikel


Tilslutning af parcel i etableret område

Hvor VandCenter Syd skal grave en ny stikledning frem til skel - fx ved et eksisterende hus, der er tilsluttet en brønd eller lignende:

Du skal betale for: Rørstørrelse: Pris (kr. inkl. moms)
Tilslutningsafgift (fast pris) 32 mm 18.625,00
Stikledning frem til skel 32 mm  27.025,00
Sammensvejsning mellem VandCenter Syds stikledning og den private jordledning på egen matrikel   0,- (inkluderet i prisen)
Privat jordledning på din egen matrikel (fra ejendom og frem til skel). Skal udføres af din egen VVS'er.   Varierer. Indhent tilbud fra privat VVS'er.
     
 I alt:   45.650 + VVS-arbejde til etablering af privat jordledning på din matrikel


Tilslutning af erhvervsejendom / boligbyggeri på erhvervsgrund / stormatrikel

Hvor VandCenter Syd skal grave en ny stikledning frem til skel
- fx Tietgenbyen og lejlighedsbyggerier:

Du skal betale for: Rørstørrelse: Pris (kr. inkl. moms)
Tilslutningsafgift (fast pris) 63 mm 56.037,50
Stikledning frem til skel 63 mm  28.875,00
Sammensvejsning mellem VandCenter Syds stikledning og den private jordledning på egen matrikel   0,- (inkluderet i prisen)
Byggevand og leje af byggevandskasse  

Afregnes efter forbrug til gældende takster.
Kontakt VandCenter Syds kunderådgivning for mere information.

Privat jordledning på din egen matrikel (fra ejendom og frem til skel). Skal udføres af din egen VVS'er.   Varierer. Indhent tilbud fra privat VVS'er.
     
 I alt:   84.912,50

+ forbrug af byggevand
+ VVS-arbejde til etablering af privat jordledning på din matrikel