Spring til indhold

Frakobling af regnvand

Stregtegning af dråber

Vil du være med til at aflaste kloaksystemet, har du mulighed for at frakoble din regnvandstilslutning til kloakken. Når du frakobler dit regnvand fra kloaksystemet, hjælper du samtidig med at forebygge oversvømmelser, fordi regnvandet håndteres lokalt på din grund.

Hvis du er i gang med at regnvandssikre din grund, lægge hele haven om, renovere kloaksystem eller sågar bygge nyt, er det måske en oplagt mulighed samtidig at ansøge om at få frakoblet dit regnvand fra den offentlige kloak.

 

Hvis du ansøger om at blive frakoblet regnvand, skal du blot være opmærksom på, at det gælder ALT regnvand på din grund. Det betyder fx, at det ikke er tilladt at konstruere sin indkørsel på en sådan måde, at regnvandet løber af og ud på vejen og derfra i kloakken. Når du er frakoblet regnvand, skal du altså sørge for, at din grund kan modtage og opsuge alt det regnvand, der lander på den.

Har du IKKE mulighed for at håndtere ALT regnvand på egen grund, kan du få en procentdel af den delvise tilbagebetaling af tilslutningsbidraget udbetalt - svarende til hvor stor en procentdel af dit tilkoblede tag- og overfladeareal, som du kobler fra kloaksystemet. Dog min. 50 %. 

Frakobler du således 50 % af dit tilkoblede tag- og overfladeareal kan du få 50 % af 25.800 kr. (altså 12.900 kr.). Frakobler du 75 % af det tilkoblede areal kan du få 75 % af 25.800 kr., hvilket svarer til 19.350 kr. Og så fremdeles. (2019-priser)

 

Hvor meget kan jeg få tilbagebetalt?

Hvis du lever op til kravene for håndtering af regnvand på din grund og får frakoblet din regnvandstilslutning, kan du få 40 procent af det såkaldte tilslutningsbidrag tilbagebetalt. I 2019 er beløbet 25.800,00 kr. inkl. moms. Se beløbsstørrelse for oven, hvis du ikke kan håndtere ALT regnvand på egen grund - og derfor kun lave en delvis afkobling.

Krav til frakoblingen

For at du kan få delvis tilbagebetaling af din tilslutningsafgift, skal du bo i et område med fælleskloakering. Dvs. at regnvand og spildevand løber i samme kloaksystem. Hvis du gør det, kan du ansøge om frakobling og tilbagebetaling.
 

Sådan ansøger du om frakobling af regnvand

  • Først skal du have tilsagn fra os, som gives ud fra en ansøgning om frakobling af regnvand
  • Dernæst skal du søge om nedsivningstilladelse fra kommunen. Denne tilladelse forudsætter, at du opfylder kommunens krav til nedsivning. Vær opmærksom på, at du først skal have tilsagn fra os, før du ansøger hos kommunen. Når du skal søge hos kommunen gør du det på https://www.bygogmiljoe.dk/. Her skal du vælge at oprette et nyt projekt, finde din adresse i søgefeltet og derefter søge efter den ansøgningstype, der hedder Nedsivning af tag- og overfladevand.
  • Du skal sørge for at dit nedsivningsanlæg er korrekt dimensioneret og ikke har overløb til kloak.
  • Du skal sørge for at frakobling til hovedkloakken bliver udført af en autoriseret kloakmester.
  • Til sidst skal du tilkalde os med en uges varsel for tilsyn af din frakobling.

 

Forudsætning for at ansøge

For at sikre optimal nedsivning på din grund, skal du undersøge muligheder og behov for regnvandsbede, faskiner osv. Det kan desuden være en rigtig god ide at have en kloakmester med på råd, inden du begiver dig ud i at håndtere regnvandet på din grund. Du kan læse mere om regnvandshåndtering under Hold på vandet eller her: 

 

Hos VandCenter Syd behandler vi alle ansøgninger individuelt, og tilbagebetalingen sker, når du har fået godkendt din frakobling. Pengene bliver automatisk sat ind på din konto.
 
Det er i dag også lovligt at benytte regnvand til toiletter og vaskemaskine i private husholdninger. Du skal dog være opmærksom på, at der er en række regler og anvisninger, som skal følges. Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information om disse regler.