Spring til indhold

Frakobling af regnvand

Stregtegning af dråber

Hvis du kan håndtere regnvand lokalt på din grund og bor i et fælleskloakeret område, kan du koble dit regnvand fra det offentlige system. På den måde er du med til at aflaste byens kloakker og forebygge oversvømmelser, når det regner kraftigt.

Hold på regnvandet - og få penge tilbage

Hvis du kan håndtere alt regnvand på din egen grund og bor i et fælleskloakeret område, kan du ansøge om at udtræde af spildevandsforsyningen for tag- og overfladevand. Det kalder vi også frakobling af regnvand. Så kan du få 40 procent af det såkaldte tilslutningsbidrag tilbagebetalt. I 2022 svarer det til 26.795 kr. Du kan altid se de aktuelle priser i årets takstblad på vandcenter.dk/priser

Det er en mulighed, der er værd at overveje, hvis du alligevel skal til at lægge have om, renovere dit kloaksystem eller bygge nyt. 

Sådan ansøger du om frakobling af regnvand

Ansøgningsprocessen afhænger af, om du bor i Odense eller Nordfyns Kommune.

Bor du i Nordfyns Kommune, skal du ansøge samlet via nordfynskommune.dk/regnvand.

Bor du i Odense Kommune, skal du:

  1. Udfylde ansøgning om frakobling af regnvand og få tilsagn fra os. 

  2. Søge om nedsivningstilladelse fra Odense Kommune. Denne tilladelse forudsætter, at du opfylder kommunens krav til nedsivning. Vær opmærksom på, at du først skal have tilsagn fra os, før du ansøger hos kommunen. Når du skal søge hos kommunen gør du det på bygogmiljoe.dk/. Her skal du vælge at oprette et nyt projekt, finde din adresse i søgefeltet og derefter søge efter den ansøgningstype, der hedder Nedsivning af tag- og overfladevand.

Regnvandet skal blive på din grund

For at blive frakoblet det offentlige system skal din grund kunne modtage og opsuge alt det regnvand, der lander på den. Det betyder fx, at det ikke er tilladt at konstruere sin indkørsel på en sådan måde, at regnvandet løber af og ud på vejen og derfra i kloakken. Alt regnvandet skal nedsives på din egen grund.

Mulighed for delvis frakobling

Har du ikke mulighed for at håndtere ALT regnvand på din egen grund, kan du få en mindre procentdel af den delvise tilbagebetaling af tilslutningsbidraget udbetalt - svarende til hvor stor en procentdel af dit tilkoblede tag- og overfladeareal, som du kobler fra kloaksystemet. Du skal dog frakoble mindst 50 %. 

Frakobler du således 50 % af dit tilkoblede tag- og overfladeareal kan du få tilbagebetalt 50 % af ovennævnte 26.795 kr. (2022-priser). Frakobler du 75 % af det tilkoblede areal, kan du få tilbagebetalt 75 % af de 26.795 kr. og så fremdeles. Bemærk, at priserne i eksemplet er 2022-priser. Du kan altid finde de gældende priser i årets takstblad.

For at du kan få delvis tilbagebetaling af dit tilslutningsbidrag, skal du bo i et område med fælleskloakering. Dvs. at regnvand og spildevand løber i samme kloaksystem. Hvis du gør det, kan du ansøge om frakobling og tilbagebetaling.

Vær opmærksom på:

  • Du skal sørge for at dit nedsivningsanlæg er korrekt dimensioneret og ikke har overløb til kloak. Tag gerne en autoriseret kloakmester med på råd. Kloakmesteren kan også fortælle, hvilke dele af arbejdet, du selv har lov at udføre. 
  • Du skal sørge for, at selve frakoblingen fra hovedkloakken bliver udført af en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren skal sende en færdigmelding inkl. kloakplan til kommunen. Det er en god idé at få en kopi af færdigmeldingen.

  • VandCenter Syd forbeholder sig ret til at udføre stikprøvekontrol af udførte regnvandsløsninger med frakobling. 
    Hos VandCenter Syd behandler vi alle ansøgninger individuelt, og tilbagebetalingen sker, når du har fået godkendt din frakobling. Pengene bliver automatisk sat ind på din konto.

 

Mange muligheder for at håndtere regnvand

For at sikre optimal nedsivning på din grund, skal du undersøge muligheder og behov for regnvandsbede, faskiner osv. Det kan desuden være en rigtig god ide at have en kloakmester med på råd, inden du begiver dig ud i at håndtere regnvandet på din grund. Du kan læse mere om regnvandshåndtering under Hold på vandet eller her: 
Det er i dag også lovligt at benytte regnvand til toiletter og vaskemaskine i private husholdninger. Du skal dog være opmærksom på, at der er en række regler og anvisninger, som skal følges. Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information om disse regler.