Spring til indhold

Midlertidig tilslutning af vand

Stregtegning af vores virksomhed - logo

Her kan du søge om tilslutning af vand via enten brandhane eller en byggevandskasse. Læs vilkår og vejledning nedenfor, inden du går til ansøgningsformularen.

Vilkår for brug af brandhaner og byggevandskasser

Når udstyret udleveres skal det gennemgås sammen med en medarbejder fra VandCenter Syd.

Udstyret skal holdes rent og leveres tilbage i samme rengjorte og vedligeholdte stand som ved udleveringen. Hvis dette ikke opfyldes, vil der blive opkrævet et beløb for udbedring og/eller rengøring.

Ved eventuelle mangler eller skader på det udleverede udstyr skal det straks ombyttes. Skader ved uhensigtsmæssig behandling af det udlejede materiel samt brandhaner skal erstattes.

Udstyret må ikke videreudlånes/-udlejes, og der må under ingen omstændigheder ændres på det udleverede udstyr. Kobling med måler skal altid kobles på brandstanderen, før det øvrige aftapningsmateriel, og vejledningen skal følges. Hvis der opstår problemer ved benyttelse af udstyret, skal du straks henvende dig til VandCenter Syd.

Der må ikke bruges vand fra brandhaner uden, at der først er indhentet skriftlig tilladelse hos VandCenter Syd, medmindre der er tale om brand eller andre nødstilfælde.

Aftapning af vand må ikke uden særlig aftale ske ved fast forbindelse, men skal ske med luftgab frit over en åben beholder, således at slangetuden holdes over beholderens vandspejl.
Når du har en tilladelse til at tappe vand fra en brandhane, må du kun benytte det værktøj og slangemateriel, der er udleveret eller anvist af VandCenter Syd.

Lejer forpligter sig til at overholde ovenstående vilkår for brug af brandhaner/byggevandskasser i VandCenter Syds forsyningsområde.

Overtrædelse af ovenstående vilkår behandles efter Lov om Vandforsyning, kapitel 14, straffebestemmelser, og tilladelse meddeles i medfør af Lov om Vandforsyning, kapitel 9 samt disse vilkår.

 

Byggevandskasse – Sådan gør du

Byggevandskassen er en sikkerhed for, at byggepladsen ikke kan forurene VandCenter Syds ledningsanlæg. Kassen indeholder afspærringhaner, en måler, en tilbagestrømningsventil kategori 4, og en el radiator.

1. Husk at tænde el-radiatoren i kassen, når frosten melder sig. Ved frostvejr bør kassen yderligere frostsikres med en vintermåtte.

2. Sørg for tilkobling af vand på de rørender, som stikker uden for byggevandskassen.

3. Når en isiflo eller en anden kobling skrues i muffen/niplen skal der holdes kontra på selve muffen/niplen.

 

Brandhaner – sådan gør du

1. Brandhanen skal skylles grundigt inden brug.

2. Afmonter brandhanetoppen med den udleverede nøgle, så forklappen kan lukkes ned (på gamle brandhanemodeller skrues fortuden af med nøglen).

3. Monter nu brandhanemateriellets koblingsende med måler på brandhanekoblingen ved at bruge nøglens tapende. Tapenden passer til hullet i koblingens flange. Til gamle brandhaner med 2” brandhanegevind kan der hos VandCenter Syd hentes en speciel overgangskobling. Husk at målerskiven skal vende opad.

4. Nu kan tapningen begynde ved at dreje brandhanetopmøtrikken højre om vha. nøglen. Åben og luk brandhanens topmøtrik forsigtigt, så du undgår vandchok i ledningen.

5. Når tapningen er afsluttet, følges instruktionen i modsat rækkefølge (først pkt. 2, så pkt. 1), og brandhanen skal omgående tømmes for vand. Slangemateriellet må ikke efterlades på brandhanen.

6. Inden brandhanetoppen igen sættes på, skal brandhanepumpen monteres på brandhanens kobling, og slutmuffen på pumperøret skrues af. Herefter skal der pumpes, til der kun kommer luft (snorkelyde).