Spring til indhold

Midlertidig tilslutning af vand

Stregtegning af vores virksomhed - logo

Her kan du søge om tilslutning af vand via enten brandhane eller en byggevandskasse. Læs vilkår og vejledning nedenfor, inden du går til ansøgningsformularen.

Vilkår for brug af brandhaner og byggevandskasser

Du kan søge om midlertidig tilslutning af vand via enten brandhane eller en byggevandskasse. Ansøg mindst 1 arbejdsdag før du skal bruge udstyret. 

Som ansøger er du ansvarlig for at angive korrekte faktureringsoplysninger i ansøgningen, da det ikke er muligt at ændre disse oplysninger, når først fakturaen er sendt. 

Når udstyret udleveres skal det gennemgås sammen med en medarbejder fra VandCenter Syd.

Udstyr til brandhaner skal altid udleveres og monteres af VandCenter Syds medarbejdere.
Byggevandskasser skal monteres af autoriseret VVS-installatør. 

Udstyret skal holdes rent og leveres tilbage i samme rengjorte og vedligeholdte stand som ved udleveringen. Hvis dette ikke opfyldes, vil der blive opkrævet et beløb for udbedring og/eller rengøring.

Ved eventuelle mangler eller skader på det udleverede udstyr skal det straks ombyttes. Skader ved uhensigtsmæssig behandling af det udlejede materiel samt brandhaner skal erstattes.

Udstyret må ikke videreudlånes/-udlejes. Der må under ingen omstændigheder ændres på det udleverede udstyr. Hvis der opstår problemer ved benyttelse af udstyret, skal du straks henvende dig til VandCenter Syd.

Der må ikke bruges vand fra brandhaner, uden at der først er indhentet skriftlig tilladelse hos VandCenter Syd, medmindre der er tale om brand eller andre nødstilfælde.

Aftapning af vand må ikke uden særlig aftale ske ved fast forbindelse, men skal ske med luftgab frit over en åben beholder, således at slangetuden holdes over beholderens vandspejl.
Når du har en tilladelse til at tappe vand fra en brandhane, må du kun benytte det værktøj og slangemateriel, der er udleveret og monteret af VandCenter Syd.

Lejer forpligter sig til at overholde ovenstående vilkår for brug af brandhaner/byggevandskasser i VandCenter Syds forsyningsområde.

Tilladelse meddeles i medfør af Lov om Vandforsyning, kapitel 9 samt disse vilkår. Overtrædelse af ovenstående vilkår behandles efter Lov om Vandforsyning, kapitel 14, straffebestemmelser. 

Afregnes i henhold til gældende takstblad/prisliste.

Byggevandskasse – vejledning:

Byggevandskassen er en sikkerhed for, at byggepladsen ikke kan forurene VandCenter Syds ledningsanlæg. Kassen indeholder afspærringhaner, en måler, en tilbagestrømningsventil kategori 4, og en el-radiator. Byggevandskassen skal altid monteres af en autoriseret VVS-installatør. 

1. Husk at tænde el-radiatoren i kassen, når frosten melder sig. Ved frostvejr bør kassen yderligere frostsikres med en vintermåtte.

2. Sørg for tilkobling af vand på de rørender, som stikker uden for byggevandskassen.

3. Når en isiflo eller en anden kobling skrues i muffen/niplen skal der holdes kontra på selve muffen/niplen.