Spring til indhold

Midlertidig tilslutning af vand i VandCenter Syds forsyningsområde

Leje af brandhaner og byggevandskasser.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Hvad ønsker du at leje?

Du mangler at udfylde dette felt korrekt.

Lejer / ansvarlig person

Navn Du mangler at udfylde dette felt korrekt.
Vejnavn Du mangler at udfylde dette felt korrekt.
Husnr./Etage Du mangler at udfylde dette felt korrekt.
Postnr Du mangler at udfylde dette felt korrekt.
By Du mangler at udfylde dette felt korrekt.
Telefonnr Du mangler at udfylde dette felt korrekt. Telefonnummeret skal ikke indeholde mellemrum.
E-mail Du mangler at udfylde dette felt korrekt.

Fakturering/Økonomisk ansvarlig

Navn Du mangler at udfylde dette felt korrekt.
Vejnavn Du mangler at udfylde dette felt korrekt.
Husnr./Etage Du mangler at udfylde dette felt korrekt.
Postnr Du mangler at udfylde dette felt korrekt.
By Du mangler at udfylde dette felt korrekt.
Telefonnr Du mangler at udfylde dette felt korrekt. Telefonnummeret skal ikke indeholde mellemrum.
E-mail til fakturering Du mangler at udfylde dette felt korrekt.
Att.
Ean.nr.
Rekvisitionsnr.

Brugs-sted/-adresse

Vejnavn Du mangler at udfylde dette felt korrekt.
Husnr./Etage Du mangler at udfylde dette felt korrekt.
Postnr Du mangler at udfylde dette felt korrekt.
By Du mangler at udfylde dette felt korrekt.
Matrikel
Matrikelnr.

Skal udstyret afregnes med afløb?

Udstyret skal afregnes med afløb, hvis vandet ledes videre til kloakken – hvis der fx er tilkoblet et toilet. Bruges vandet udelukkende i produktion til fx blanding af cement, hvor der ikke ledes vand videre til kloakken, kan udstyret afregnes uden afløb.
Du mangler at udfylde dette felt korrekt.

Afhentning og aflevering

Hvornår ønsker du at afhente udstyret? Du mangler at udfylde dette felt korrekt. Datoen skal være senere end dags dato.
Hvornår forventer du at tilbagelevere udstyret? Du mangler at udfylde dette felt korrekt. Datoen skal være senere end dags dato.

Bemærkninger

Har du ekstra bemærkninger eller ekstra tilføjelser til din ansøgning, kan du skrive dem her.


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Tilbage