Spring til indhold

Tilslutning til offentlig kloak

Stregtegning af tilslutning-frakobling off kloak - kloakdæksel

Her kan du ansøge om at få din bolig eller erhvervsejendom tilsluttet den offentlige kloak.

Ansøg om tilslutning

Online ansøgningsskema: Ansøg om at blive tilsluttet det offentlige kloaksystem

Leveringstiden er 4-6 uger fra vi modtager underskrevet accept fra dig (kunden) - forudsat at VandCenter Syd har eksisterende kloakanlæg i umiddelbar nærhed.

Hvad koster det?

Når din bolig skal tilkobles den offentlige kloak er der en fast tilslutningspris for en boligenhed. Prisen er inkl. stikledning til skel. Se de aktuelle priser her.

For erhvervsejendomme fastsættes prisen pr. påbegyndte 800 m2 grundareal. Denne pris er ligeledes inkl. stikledning til skel. Se de aktuelle priser her.

Særlige vilkår

Er din ejendom placeret i det åbne land, gælder der særlige vilkår. Kontakt vores kunderådgivning på tlf. 63 13 23 33, så hjælper de med at oplyse om vilkårene for netop din ejendom.

I særlige tilfælde kan VandCenter Syd efter en konkret bedømmelse fastsætte tilslutningsprisen til et lavere beløb end standardprisen for tilslutning. Prisen kan dog aldrig blive lavere end de faktisk afholdte udgifter til detaillednings-nettet.