Spring til indhold

Delvis fritagelse for vandafledningsbidrag

Stregtegning af mønter

Hvis du har produktion eller husdyrhold, hvor du bruger vand, som ikke belaster kloaksystemet, kan du søge om delvis fritagelse for vandafledningsbidraget. VandCenter Syd kan fritage dig for vandafledningsbidraget, hvis du opfylder en række betingelser, og har et CVR-nummer.

Betingelser for delvis fritagelse for vandafledningsbidrag:

  • Du har et CVR-nummer.
  • VandCenter Syd skal godkende installationen, og du skal efterkomme eventuelle krav fra os om ændringer i installationen.
  • Vandet, der søges fradrag for, indgår i produktion og belaster ikke afløbssystemet.
  • Den eksisterende bimåler skal udskiftes med en af VandCenter Syds typegodkendte og førstegangsverificerede vandmålere. Måleren skal installeres med korrekt tilbagestrømssikring af en autoriseret VVS-installatør. Se prisen for den årlige målerafgift i vores prisblad (find linket til i boxen til højre).
  • Fritagelsen gælder, så længe produktionen fortsætter, eller til du flytter. Du er forpligtet til at give VandCenter Syd besked, hvis dine forhold ændrer sig. Fritagelsen gives ikke med tilbagevirkende kraft.
  • Måleren tilhører VandCenter Syd, som fremover sørger for vedligehold og udskiftning.

Sådan søger du

Vi kontakter dig, når vi har modtaget din ansøgning, og fritagelsen træder i kraft, når VandCenter Syd har besøgt din ejendom og registreret måleren.