Spring til indhold

Tilbagebetaling af vandafledningsbidrag

Stregtegning af tilbagebetaling

Har du haft et unormalt stort vandforbrug som følge af et ikke synligt brud på dine installationer, kan du muligvis få refunderet vandafledningsbidraget for det spildte vand, som ikke er løbet ud i kloakken.

Du kan sende en ansøgning om tilbagebetaling af vandafledningsbidrag til VandCenter Syd. Når du har udfyldt og sendt din ansøgning kontakter vi din VVS-installatør med nogle supplerende spørgsmål vedrørende din skade. Herefter behandler vi ansøgningen.

Sammen med ansøgningen skal vi have dokumentation for:

 • Hvor skaden er sket - vedhæft et foto, der viser bruddet
 • Seneste måleraflæsninger - vedhæft et foto, der viser målerens tælleværk og målernummer
 • At skaden er udbedret og attesteret af en autoriseret vvs-installatør. Vedhæft fx kopi af faktura
 • At vandet ikke er løbet i kloakken. Dette svarer din VVS-installatør på, når vi tager kontakt.

Andre betingelser

 • Ved anmeldelse af vandspild kan tilbagebetaling ikke omfatte mere end det seneste kalenderår. Fast vandafledningsbidrag pr. stik på kr. 750,- refunderes ikke.
 • Vi skelner mellem synlige og ikke synlige installationer. Ved brud på synlige installationer kan du ikke modtage tilbagebetaling.

Disse betingelser skal være opfyldt og kunne dokumenteres, for at vi kan behandle din ansøgning om tilbagebetaling af vandafledningsbidraget. 
Ansøgningen vil blive behandlet straks efter, at vi har modtaget den nødvendige supplerende dokumentation fra din autoriserede VVS-installatør, og du vil efterfølgende modtage svar fra os.

Eksempler på synlige installationer, hvor du ikke kan få tilbagebetaling af vandafledningsbidraget:

 • Utæt toilet
 • Hvor man har kunnet se vandet uden at gøre noget
 • Ventiler i installationer, der ikke lukker - fx magnetventiler, rørafbryder m.fl .
 • Slange til opvaske- og vaskemaskiner, der er sprængt
 • Utæt sikkerhedsventil
 • Hvor ejeren lader vandet løbe i længere tid, efter at VandCenter Syd eller Administrationsservice Fyn (AS Fyn) har meddelt et overforbrug
 • Vandforbrug til kølemaskiner, der ikke er justeret ordentligt
 • Udendørs haner evt. med slange
 • Swimmingpools

Eksempler på ikke synlige installationer, hvor du kan søge om tilbagebetaling:

 • Rør under gulve uden adgang
 • Rør indmuret i gulve og vægge
 • Rør i jord mellem bygninger

Ved brud på ikke synlige rør i boliger, hvor forbruget er 300 m3 større end et normalt årsforbrug, kan du også søge om refusion af vandafgiften. Mere herom i lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998 om afgift af ledningsført vand (godtgørelse ved vandspild mv.).

I øvrigt henviser vi til:


Skjulte rørskader og utætheder i dine vandinstallationer kan blive meget dyrt. Du bør derfor holde øje med dit vandforbrug ved at aflæse din vandmåler hver måned.
Gennemsnitsforbruget pr. person er ca. 30-40 m3 om året. Udgangspunktet for afregning af vandforbrug er, at forbruget opgøres i henhold til det forbrug, der er aflæst på vandmåleren.