Spring til indhold

Ansøg om tilbagebetaling af vandafledningsbidrag

Stregtegning af tilbagebetaling

Har du haft et unormalt stort vandforbrug som følge af et ikke synligt brud på dine installationer, kan du muligvis få refunderet vandafledningsbidraget for det spildte vand, som ikke er løbet ud i kloakken.  I formularen herunder skal du vælge at din henvendelse drejer sig om 'Ansøgning om tilbagebetaling'.