Spring til indhold

Drikkevand

Stregtegning af glas

Vand er nødvendigt for alle levende organismer - uden vand, intet liv. I Odense får vi alt vores drikkevand fra grundvandet. Det naturlige grundvand gennemgår en simpel vandbehandling på vandværket, inden det sendes ud i vandledningerne og videre til forbrugerne.

VandCenter Syd forsyner hver dag indbyggere, institutioner og industri i og omkring Odense med rent drikkevand.

Hver person i Odense bruger i gennemsnit knap 100 liter vand i døgnet. Men vi er blevet bedre til at spare på vandet. I 1995 var tallet helt oppe på 148 liter i døgnet.

Sådan producerer vi drikkevand

1. Boringer
I en række boringer pumper vi grundvand op fra de vandholdige lag i jorden. På Fyn ligger disse lag mellem 20 og 90 meter under jordoverfladen. Vores boringer ligger på forskellige "kildepladser", som er områder med godt grundvand.

2. Kulfilterrensning på udvalgte boringer
Vi renser grundvandet i udvalgte boringer for pesticidresten desphenyl-chloridazon (DPC). Rensningen foregår vha. kulfiltre.

Kulfiltrene er en nødvendig her-og-nu-løsning på pesticidforurening i vores område. Men vi arbejder intensivt for en langsigtet beskyttelse af grundvandet, så det i fremtiden ikke er nødvendigt med kulfiltre og lignende.

3. Fra boring til vandværk
Fra boringerne pumpes grundvandet til vores vandværker, hvor vi behandler det, så det bliver til drikkevand. Hvert vandværk kan modtage vand fra mange forskellige boringer på én gang.

4. Iltning
Når det nyoppumpede grundvand kommer til vandværket, kaldes det for råvand. Råvandet indeholder bl.a. svovlbrinte, jern og mangan. Svovlbrinte lugter som rådne æg og får vandet til at smage dårligt. På vandværket fjernes svovlbrinten ved at puste luft i vandet. Jern- og manganforbindelserne iltes, så de omdannes til forbindelser, der kan fjernes fra vandet.

Iltningen er også nødvendig for at drikkevandet får en god og frisk smag.

5. Filtrering
Efter beluftningen bliver vandet filtreret gennem filtre, der består af et lag antracitkul og flere lag sand og grus. Ved at filtrere vandet fjerner vi jern og mangan. Vandet er nu blevet til rent drikkevand.

Når filtrene har været brugt i en periode, skyller vi dem rene for jern- og manganholdigt slam. På nogle vandværker adskiller man slam og skyllevand i et bundfældningsbassin, hvorefter skyllevandet sendes direkte ud i et vandløb. På andre vandværker leder man skyllevand og slam direkte i kloakken, så det kommer på renseanlæg og bliver renset.

6. UV-belysning
Inden vandet forlader vandværket, belyses det med UV-lys, der dræber eventuelle skadelige mikroorganismer.

7. Ud til din vandhane
Efter behandlingen på vandværket er det rene drikkevand parat til at blive sendt ud til forbrugerne gennem et stort net af vandledninger. I det område, hvor vi leverer drikkevand, har vandledningerne i dag en samlet længde på ca. 1.100 km - næsten lige så langt som fra Odense til Paris!

Vandledningsnettet er opdelt i 15 trykzoner, som er områder, hvor trykforholdene er tilpasset, hvor højt området er beliggende over havets overflade. Trykket tilføres fra pumperne på vandværkerne og  trykforøgerstationer.

Derudover har vi to højdebeholdere til at opbevare ekstra drikkevand i. De kan tilsammen rumme 40.000 m3 vand. Som navnet antyder, er højdebeholderne placeret højt i landskabet. På den måde skal vandet løbe lidt ned ad bakke, så tyngdekraften kan hjælpe med at få det ud til forbrugerne.


8. Masser af vand
Vi leverer gennemsnitligt ca. 26.000 m3 rent drikkevand pr. dag til industri, institutioner og private husstande.

Vandet skal leve op til strenge kvalitetskrav for at sikre, at det er godt og sundt at drikke. Se mere på vandcenter.dk/vandkvalitet.


Illustration af vandets vej fra boring til hane