Spring til indhold

Regnløsninger

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

Kloaksystemet er presset af hyppigere og kraftigere regnskyl. En kombination af traditionelle og nye løsninger skal aflaste kloakken – og du kan som grundejer også bidrage.

Regn og spildevand løber mange steder i det samme rør i kloaksystemet. Kloakken har dog svært ved at rumme de stadigt stigende regnmængder kombineret med en voksende by, hvor flere og flere husstande og virksomheder kobler sig til kloaksystemet. Når der ikke er mere plads i kloakken, sker der såkaldte overløb, hvor kloakvand løber ud på veje, i kældre eller ud i naturen. Vi har flere løsninger i værktøjskassen - traditionelle såvel som nye – til at tage hånd om denne udfordring. VandCenter Syd har dog ikke ansvaret, når det kommer til skybrud og håndterer kun den såkaldte hverdagsregn, som du kan læse mere om her

Vi adskiller regn og spildevand

En måde at aflaste kloaksystemet på er ved at adskille regn og spildevand. Når vi lægger nye kloakrør – fx steder, hvor der bygges nyt – separerer vi regn og spildevand i hver sit rør.Det gør vi også i eksisterende områder.  Ved at adskille regn og spildevand mindsker vi risikioen for oversvømmelser og overløb.

Større kloakrør

Vi lægger løbende større kloakrør, når det er muligt, og det giver mening ud fra nogle tekniske og økonomiske hensyn. Rørene lægges med øje for de regnmængder, vi får op til 100 år frem i tiden – så de nye rør har en længere ’levetid’. Derfor kan rørene have en diameter på helt op til 2,5 meter. De store rør kan rumme ekstra store vandmængder og dermed også fungere som opbevaringsbassiner for regnvandet.

Det kræver gravearbejde, og det er ikke billigt at lægge større kloakrør. Mange steder er det derfor ikke muligt at grave større kloakrør ned eller den.

Regnvandsløsninger – regn som ressource på overfladen

Vi kan også aflaste kloaksystemet ved at bruge regnvandet som en ressource på overfladen. Således har vi i Odense og på Nordfyn anlagt en række regnvandsløsninger som regnbede, bassiner, faskiner, grønne tage m.fl. 

Fælles for disse løsninger er, at de håndterer regnvandet ved enten at nedsive, magasinere, forsinke, bortlede eller fordampe regnvandet - frem for at lede det i kloakken. Ofte er disse regnvandsløsninger også indrettet sådan, at de gør lokalområder grønnere, kan fungere som natgurskønne udflugtsmål og bidrage til biodiversitet. Regnvandsløsningerne tager med andre ord hånd om en teknisk udfordring og tilfører på samme tid rekreativ merværdi.

Læs hvordan du som grundejer kan holde regnen i haven - og bidrage til løsningen:

 
Regnvandsbassin i bydelen Sanderum i Odense er et eksempel på en rengvandsløsning, der både aflaster kloaksystemet og tilfører lokalområdet merværdi

Hvis du ikke kan se en video her, skal du sandsynligvis ændre dine cookie-indstillinger og sætte flueben ud for kategorien ’marketing’. Du kan ændre din cookie-indstillinger her. Vær opmærksom på, at YouTube indsamler og behandler dine personoplysninger til egne formål, når du accepterer marketingcookies. 

Vejsamarbejde

En stor mængde regnvand ledes i kloaksystemet fra private arealer, hvor ikke har mulighed for at etablere løsninger. Derfor er det vigtigt, at vores kunder afkobler sig fra kloaksystemet og håndterer regnvand på egen grund. Vi har startet konceptet ’vejsamarbejde,’ der skal motivere grundejere og skabe lokal opbakning til at håndtere regnvand.

På villaveje anlægger vi regnbede, der kan optage regnvand, dæmpe trafik og gøre gader grønnere (når vi har mulighed for det ud fra en række kriterier). Til gengæld forpligter de lokale grundejere sig til at håndtere regnvand på egen grund.

  • Læs mere om vejsamarbejde her
  •