Spring til indhold

Regnløsninger

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

Kloaksystemet er presset af hyppigere og kraftigere regnskyl. En kombination af traditionelle og gamle løsninger skal aflaste kloakken – og du kan som kunde også bidrage.

Regn og spildevand løber i en stor del af kloaksystemet i det samme rør. Kloakken har dog svært ved at rumme de stadigt stigende regnmængder og en voksende by, hvor flere og flere husstande samt virksomheder kobler sig til kloaksystemet. Når der ikke er mere plads i kloakken, sker der såkaldte overløb, hvor kloakvand løber ud på veje, i kældre eller ud i naturen. Vi har flere løsninger i værktøjskassen - traditionelle såvel som nye – til at tage hånd om denne udfordring.

Separering af regnvand

En måde at aflaste kloaksystemet på er ved at adskille regn og spildevand. Når vi lægger nye kloakrør – fx steder, hvor der bygges nyt – separerer vi regn og spildevand i hver sit rør. Vi har også mulighed for at separatkloakere i eksisterende områder.  Ved at adskille regn og spildevand får man et fremtidssikret kloaksystem, der gavner vandmiljøet og mindsker risikoen for oversvømmelser.

Større kloakrør

Vi lægger løbende større kloakrør, når det er muligt, og det giver mening ud fra nogle tekniske og økonomiske hensyn. Rørene lægges med øje for de regnmængder, vi får op til 100 år frem i tiden – så de nye rør har en længere ’levetid’. Derfor kan rørene have en diameter på helt op til 2,5 meter. De store rør kan rumme ekstra store vandmængder og dermed også fungere som opbevaringsbassiner for regnvandet.

Det kræver gravearbejde, og det er ikke billigt at lægge større kloakrør. Mange steder er det derfor ikke muligt at nedgrave større kloakrør eller den mest hensigtsmæssige løsning.  

Regnvandsløsninger – regn som ressource på overfladen

Vi kan også aflaste kloaksystemet ved at bruge regnvandet som en ressource på overfladen. Således har vi i Odense og på Nordfyn anlagt regnbede bassiner, regnvandssøer, wadier, vandgennemtrængelige fliser, faskiner, grønne tage mv. 

Fælles for disse løsninger er, at de håndterer regnvandet ved enten at nedsive, magasinere, forsinke, bortlede eller fordampe regnvandet - frem for at lede det i kloakken. Ofte er disse regnvandsløsninger også indrettet, så de gør lokalområder grønnere og kan fungere som rekreative udflugtsmål og bidrage til biodiversitet. Regnvandsløsningerne tager med andre ord hånd om en teknisk udfordring og tilfører på samme tid stor merværdi.
 
Regnvandsbassin i bydelen Sanderum i Odense er et eksempel på en rengvandsløsning, der både aflaster kloaksystemet og tilfører lokalområdet merværdi

Læs hvordan du som kunde kan bidrage ved at holde regnen i haven:

Vejsamarbejde

En stor mængde regnvand ledes i kloaksystemet fra private arealer, hvor viikke  har mulighed for at etablere løsninger. Derfor er det vigtigt, at vores kunder afkobler sig fra kloaksystemet og håndterer regnvand på egen grund. Vi har startet konceptet ’vejsamarbejde’ op til at motivere kunderne til at tage hånd om regnvandet i haven. På villaveje anlægger vi LAR-vejbede – der kan optage regnvand, dæmpe trafik og gøre gaden grønnere (når vi har mulighed for det ud fra en række kriterier). Til gengæld forpligter de lokale kunder på at håndtere så meget regnvand på egen grund som muligt.

  • Læs mere om vejsamarbejde her
  •