Spring til indhold
Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere om vores cookiepolitik

Kloaksystemet

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

VandCenter Syd driver 8 renseanlæg i Odense og Nordfyns Kommune. Spildevandet bliver ført ud til renseanlæggene via et stort net af kloakledninger.

Kloaksystemet i vores forsyningsområde i Odense og Nordfyn har en samlet ledningslængde på ca. 2.600 km. Ledningsnettet er forsynet med 2.200 husstandspumper og 320 pumpestationer, ca. 250 bassiner, ca. 160 overløbsbygværker og ca. 37.000 brønde.


Kloakrør med eller uden regnvand?
I Odense og på Nordfyn er der to forskellige former for kloaksystemer:
Den ene model er de såkaldte "fællessystemer," hvor både spildevand og regnvand ryger ned i den samme kloak og sammen bliver ført til renseanlægget og renset. Der er ca.  880 km fælleskloak i Odense og Nordfyn.

Den anden model er "separatsystemer," hvor der er separate ledninger til regnvand og spildevand. I disse systemer bliver spildevandet ført til renseanlægget og renset, mens regnvandet - som ikke er specielt beskidt - bliver ført direkte ud i det nærmeste vandløb uden at blive renset først.


Brønde og pumpestationer
På kloakledningsnettet er der placeret ca. 37.000 "eftersynsbrønde," som giver vores personale adgang til at rense og inspicere kloaksystemet. Derudover findes der visse steder i lavere liggende områder såkaldte "pumpestationer," hvor vandet pumpes videre i systemet til ét af vores renseanlæg. Pumpestationerne fjernovervåges ved hjælp af et computerbaseret overvågningssystem.

Overløbsbygværker aflaster ved voldsom regn
Når det regner, udsættes kloaksystemet for store mængder vand på én gang. For ikke at overbelaste pumpestationer og renseanlæg har vi bygget såkaldte "overløbsbygværker." Det er kort fortalt steder på kloakledningsnettet, hvorfra det blandede regn og spildevand kan ledes væk fra den overfyldte kloakledning, når det regner meget. Fra overløbsbygværkerne ledes vandet enten direkte ud i et vandløb eller til et bassin, hvor det bliver opbevaret, indtil der igen er plads i kloaksystemet og på renseanlæggene.