Spring til indhold

Kloaksystemet

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

VandCenter Syd driver 8 renseanlæg i Odense og Nordfyns Kommune. Spildevandet bliver ført ud til renseanlæggene via et stort net af kloakledninger.

Kloaksystemet i vores forsyningsområde i Odense og Nordfyn har en samlet ledningslængde på ca. 2.650 km. Ledningsnettet er forsynet med 2.332 husstandspumper og 326 pumpestationer, ca. 260 bassiner, ca. 150 overløbsbygværker og ca. 37.000 brønde.


Kloakrør med eller uden regnvand?
I Odense og på Nordfyn er der to forskellige former for kloaksystemer:
Den ene model er de såkaldte "fællessystemer," hvor både spildevand og regnvand ryger ned i den samme kloak og sammen bliver ført til renseanlægget og renset. Der er ca. 1092 km fælleskloak i Odense og Nordfyn.

Den anden model er "separatsystemer," hvor der er separate ledninger til regnvand og spildevand. I disse systemer bliver spildevandet ført til renseanlægget og renset, mens regnvandet - som ikke er specielt beskidt - bliver ført direkte ud i det nærmeste vandløb uden at blive renset først.


Brønde og pumpestationer
På kloakledningsnettet er der placeret ca. 37.000 "eftersynsbrønde," som giver vores personale adgang til at rense og inspicere kloaksystemet. Derudover findes der visse steder i lavere liggende områder såkaldte "pumpestationer," hvor vandet pumpes videre i systemet til ét af vores renseanlæg. Pumpestationerne fjernovervåges ved hjælp af et computerbaseret overvågningssystem.

Overløbsbygværker aflaster ved voldsom regn
Når det regner, udsættes kloaksystemet for store mængder vand på én gang. For ikke at overbelaste pumpestationer og renseanlæg har vi bygget såkaldte "overløbsbygværker." Det er kort fortalt steder på kloakledningsnettet, hvorfra det blandede regn og spildevand kan ledes væk fra den overfyldte kloakledning, når det regner meget. Fra overløbsbygværkerne ledes vandet enten direkte ud i et vandløb eller til et bassin, hvor det bliver opbevaret, indtil der igen er plads i kloaksystemet og på renseanlæggene.

Hos VandCenter Syd arbejder vi hele tiden på at reducere overløb i både antal og mængde, for selvom spildevandet er fortyndet med regnvand, så tilfører det kvælstof og fosfor til vandmiljøet.

  • Læs mere om udfordringerne med overløb fra kloakken