Spring til indhold

Ansvar for vandinstallationer

Stregtegning af dråbe

Som husejer har du ansvaret for den private del af din vand- og kloakinstallation, mens VandCenter Syd har ansvaret for den offentlige del.

Tegningen herunder viser ansvarsfordelingen for vand- og kloakrør.

Ansvarsfordeling for vand- og kloakrør

Som husejer ejer du den del af vand- og kloakrørene, der ligger på din grund. Og du har ansvaret for at vedligeholde disse rør, også kaldet stikledninger.

VandCenter Syd har ansvaret for den offentlige del af vand- og kloaksystemet. Den offentlige del begynder som hovedregel ved grundgrænsen (skellet) til en ejendom.

Vandmåler

Vandmåleren i din husstand ejer og vedligeholder VandCenter Syd. Du har selv ansvaret for at vedligeholde rør og stophaner omkring vandmåleren som vist på tegningen herunder:

Illustration af ansvarsfordeling på vandmålere

Det er også dit ansvar at sørge for, at måleren sidder korrekt og er let tilgængelig og let at aflæse.

Har du spørgsmål til ansvarsfordelingen, så kontakt vores kunderådgivere på tlf. 63 13 23 33 eller på mail: info@vandcenter.dk.