Spring til indhold

Blødgjort vand

Stregtegning af dråbe

Vi arbejder hen imod at levere såkaldt blødgjort vand - dvs. vand hvor kalkindholdet er reduceret - til alle vores kunder i 2030. 

Jeg overvejer at købe et blødgøringsanlæg til min private bolig – hvad skal jeg være opmærksom på?

  • Vores bestyrelse har besluttet, at vi skal arbejde hen imod at levere blødgjort vand til alle vores kunder i 2030. Derfor kan det betale sig at overveje det en ekstra gang, inden man investerer i et privat blødgøringsanlæg. Læs mere om planerne for central blødgøring her.

  • Hvis man sætter et privat anlæg op, skal det indstilles korrekt i forhold til vandets hårdhedsgrad i lige netop dit forsyningsområde. Ved meget lave hårdhedsgrader øges driftsomkostningerne, og man risikerer fx tæring på rørene og en påvirkning af vandets smag. 

  • Hvis du får vand fra VandCenter Syd ligger hårdhedsgraden på mellem 16-19° dH. Hvis vi indfører blødgjort vand, vil vi sætte hårdhedsgraden omkring 10-12° dH. Det svarer til, hvad man gør i mange andre danske forsyninger. 

  • Et privat anlæg skal løbende vedligeholdes, så der ikke samler sig bakterier, der ender i vandet. 

  • Smagen af vandet ændrer sig med mindre kalk. Det vil kunne opleves både positivt og negativt.  

  • Der er løbende driftsomkostninger på et blødgøringsanlæg. Både til køb af det salt, der skal tilsættes, samt til det løbende energiforbrug og vandforbrug til drift af anlægget.