Spring til indhold

Blødgjort vand

Stregtegning af dråbe

Drikkevandet, som VandCenter Syd leverer, indeholder en del kalk, og vores kunder viser interesse for at få leveret vand med et lavere kalkindhold – dvs. såkaldt blødgjort vand, hvor kalken er delvist fjernet.

De seneste år har vi kørt forsøg med en ny metode til blødgøring af vandet med henblik på at kunne levere blødgjort vand til nyt OUH fra 2022.

VandCenter Syd er positiv overfor en generel blødgøring af vores vand, men har vi på nuværende tidspunkt ikke planer om at installere blødgøringsanlæg på vores vandværker. Det skal understreges, at en evt. beslutning om dette skal tages af Odense Kommune. Hvis der kommer blødgjort vand i Odense, vil det først blive en realitet om nogle år.

Jeg overvejer at købe et blødgøringsanlæg til min private bolig
– hvad skal jeg være opmærksom på?

  • VandCenter Syd overvejer muligheden for at blødgøre vand på vandværkerne, så alle kunder får blødgjort vand i deres haner. Et privat anlæg vil i så fald være unødvendigt. En beslutning om central blødgøring vil skulle træffes af vores myndigheder og herefter tage en række år at rulle ud.

  • Hvis man sætter et privat anlæg op, skal det indstilles korrekt i forhold til vandets hårdhedsgrad i lige netop dit forsyningsområde. Ved meget lave hårdhedsgrader øges driftsomkostningerne, og man risikerer fx tæring på rørene og en påvirkning af vandets smag.

  • Hvis du får vand fra VandCenter Syd ligger hårdhedsgraden på mellem 16-19° dH. Hvis vi indfører blødgjort vand, vil vi sætte hårdhedsgraden omkring 10-12° dH. Det svarer til, hvad man gør i mange andre danske forsyninger. 

  • Et privat anlæg skal løbende vedligeholdes, så der ikke samler sig bakterier, der ender i vandet.

  • Smagen af vandet ændrer sig med mindre kalk. Det vil kunne opleves både positivt og negativt. 

  • Der er løbende driftsomkostninger på et blødgøringsanlæg. Både til køb af det salt, der skal tilsættes, samt til det løbende energiforbrug og vandforbrug til drift af anlægget.