Spring til indhold

Blødgjort vand

Stregtegning af dråbe

Drikkevandet, som VandCenter Syd leverer, indeholder en del kalk, og vores kunder viser interesse for at få leveret vand med et lavere kalkindhold – dvs. såkaldt blødgjort vand, hvor kalken er delvist fjernet.

De seneste år har VandCenter Syd kørt forsøg med blødgøring af drikkevand, og vi har indtil nu testet to forskellige blødgøringsmetoder og er i gang med at teste en tredje metode for at sikre, at en evt. metode både er miljømæssig og økonomisk optimal.

I første omgang tester vi metoderne med henblik på at kunne levere blødgjort vand til det kommende supersygehus, Nyt OUH, som vil kunne opnå store fordele gennem færre kalkbelægninger i fx rør, baderum og varmevekslere. 

Herefter vil vi vurdere fordele og ulemper ved et eventuelt valg om blødgjort drikkevand til vores private kunder. Vi har derfor sammen med Odense Kommune nedsat en projektgruppe, der skal undersøge forbrugerkonsekvenser i Odense ved blødgjort vand. 

VandCenter Syd er ikke afvisende overfor en generel blødgøring af vores vand. Omvendt har vi på nuværende tidspunkt heller ikke planer om at installere blødgøringsanlæg på vores vandværker. Det skal understreges, at en evt. beslutning skal tages af Odense Kommune. Hvis der kommer blødgjort vand i Odense, vil det først blive en realitet om nogle år.