Spring til indhold

Undgå vand i kælderen

Stregtegning af vand i kælder

Vand i kælderen er ikke lige det, man går og drømmer om. I fremtiden kan vi forvente større mængder vand og kraftigere regnskyl.

Du kan selv gøre flere ting for at forebygge vand i kælderen-  bl.a. ved at undgå at lægge fliser eller asfalt over hele din grund, som forhindrer regnvandet i at sive naturligt ned i jorden. Når det ikke kan sive ned i jorden, så det må løbe et andet sted hen - hvilket kan risikere at blive i din kælder.

Kraftigt regnvejr og skybrud kan nogensteder også belaste kloakkerne så kraftigt at der resulterer i at vandet kan løbe baglæns i systemet o op gennem kloakdæksler og private kælderafløb. 

Tag en snak med en relevant fagperson om de forskellige løsninger, der findes, og om hvilken løsning der passer bedst til din ejendom og dine behov. Du kan også læse lidt mere her om de forskellige muligheder.

 

Højvandslukke

Et godkendt højvandslukke, som er monteret af en autoriseret kloakmester, er ofte den almindelige og anbefalede løsning.

Et højvandslukke er et stykke kloakrør med to klapper, der automatisk lukker i, når regn- og spildevand løber baglæns pga. et overfyldt kloaksystem. Højvandslukket forhindrer på den måde, at beskidt regn- og spildevand strømmer ind i boligen ved skybrud. Der findes forskellige typer af højvandslukke, hvilket også afhænger af, om der er et toiletafløb i kælderen. Højvandslukket kan desuden monteres på forskellige placeringer på matriklen. Få hjælp til at vælge det rigtige højvandslukke og placering fra en autoriseret kloakmester.

Du skal mindst en gang om året – og altid efter et skybrud – efterse og rense dit højvandslukke, fordi der ikke må sidde snavs på lukkemaskinen. Vælger du at forbygge oversvømmelser ved hjælp af et højvandslukke, skal du også betale for etableringsomkostningerne, der bl.a. omfatter opgravning samt evt. reparation af kælder og ledningsomlægning.


Pumpebrønd

En pumpebrønd opsamler spildevand fra husets afløb og eventuelt kældertoilet. Spildevandet ledes derefter ved hjælp af en eldrevet pumpe i brønden videre i kloaksystemet. Pumpebrønden er konstrueret således, at spildevandet ikke kan løbe tilbage ind i huset og oversvømme kælderen. Sammen med højvandslukke er en pumpebrønd den sikreste løsning mod kælderoversvømmelse.  Pumpebrønden er dog også den dyreste løsning.

En pumpebrønd, der kan opbevare spildevand, kan koste op mod 50.000 kr. ekskl. etableringsomkostninger.


Omfangsdræn

Det er ikke kun kloakproblemer, der kan give en fugtig og våd kælder. Regn og grundvand kan sive op i husets fundament, sokkel og kældervægge – hvilket kan føre til fugtskader og svampeangreb på ejendommen. Et omfangsdræn lægges - som nedgravet tagrende – langs husets fundament og ydermur og leder overskydende vand væk fra jorden - og fører det videre til kloak og afløbssystem.

Du skal kontakt en autoriseret kloakmester, hvis du ønsker at etablere dræn.


Opsamling af regnvand

Du kan på din grund opsamle alt det regnvand, der lander på dit tag – og forhindre, at det rene regnvand ender i kloaksystemet. Det er noget, der aflaster kloaksystemet, der ikke kan rumme større mængder regn – og derfor stuver op ved kraftigt nedbør. At opsamle regnvand er dog ikke en sikring mod kælderoversvømmelse.

Der er mange måder at opsamle regnvandet og håndtere det på egen grund. Lige fra faskiner, regnbede, grønne tage, små bassiner til rengvandstønder – ja selv din indkørsel kan gøres ’regnvenlig’.


Akut beredskab

Er der varslet et kraftigt skybrud kan du gøre en række praktiske ting for at minimere evt. vandskader af hus, kælder og have – uanset om du har monteret løsninger som højvandslukke og pumpebrønd.

  1. Luk vinduer og døre – vandet kan komme ind af både tagvinduer, facadevinduer og især vinduer og døre i kælderen ved skybrud.
  2. Luk ventilationshuller i ydervæggene. Du bør lukke huller i ydervæggen, hvis de er tæt på terræn. Det kan fx gøres med en krydsfinerplade.
  3. Tjek afløb og tagrender. Undersøg om tagrenderne er fri for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit.
  4. Fjern indbo fra kældergulv. Opbevar altid ting i kælderen på stålreoler, der kan desinficeres, hvis beskidt spildevand trænger ind i kælderen
  5. Brug sandsække. Du kan stoppe en del vand i at trænge ind i boligen ved at lægge sandsække eller plastiksække med jord på de utætte steder.
  6. Begræns opstigende kloakvand. Du kan begrænse opstigende kloakvand, selvom du ikke har nået at montere højvandslukke:    
  • Placér et stort stykke plast oven på gulvafløbet og læg sandsække ovenpå
  • Læg derefter en krydsfinerplade oven på sandsækkene
  • Sæt en lægte i spænd mellem krydsfinerpladen og loftet

I et toilet kan du stoppe en pose fyldt med stof, håndklæder eller lignende, lægge en sandsæk ovenpå efterfulgt af en plade (f.eks. krydsfiner), der lægges i spænd med en lægte mellem pladen og loftet.


Læs mere

* VandCenter Syd har ikke ansvar for evt. vand i din kælder i henhold til vores Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand. VandCenter Syd har kun pligt til at afvande fra stueplan.