Spring til indhold

Forebyg oversvømmelse

Stregtegning af vand i kælder

Læs her, hvad du kan gøre for at forebygge oversvømmelser i din kælder.

Du har som grundejer ansvar for at sikre din kælder mod opstigende vand fra kloakkenDu kan forbygge oversvømmelse af kælderen ved hjælp af forskellige løsninger. Du finder her en oversigt over de mest typiske. Kontakt en VVS’er og få vejledning til, hvilken løsning der passer til din bolig eller ejendom. 

Højvandslukke

Et højvandslukke er et stykke kloakrør med to klapper, der automatisk lukker i, når regn- og spildevand løber baglæns pga. et overfyldt kloaksystem. Højvandslukket forhindrer på den måde, at regn- og spildevand strømmer ind i boligen ved skybrud. Der findes forskellige typer af højvandslukke, hvilket også afhænger af, om der er et toiletafløb i kælderen. Højvandslukket kan installeres på forskellige placeringer på matriklen. Få hjælp til at vælge det rigtige højvandslukke og placering fra en autoriseret kloakmester.

Du skal mindst en gang om året – og altid efter et skybrud – efterse og rense dit højvandslukke, fordi der ikke må sidde snavs på lukkemaskinen.


Pumpebrønd

En pumpebrønd opsamler spildevand fra husets afløb og et eventuelt kældertoilet. Spildevandet ledes derefter ved hjælp af en pumpe videre i kloaksystemet.

Pumpebrønden er konstrueret således, at spildevand ikke kan løbe tilbage ind i huset og oversvømme kælderen. Sammen med højvandslukke er en pumpebrønd den sikreste løsning mod kælderoversvømmelse.  Pumpebrønden er dog også den dyreste løsning.


Omfangsdræn

Det er ikke kun kloakproblemer, der kan give en våd kælder. Regn og grundvand kan sive op igennem husets fundament, sokkel og kældervægge. Dette kan føre til fugtskader og svampeangreb på bygningen. Et omfangsdræn lægges – som en slags nedgravet tagrende – langs husets fundament samt ydermur og leder overskydende vand i kloaksystemet.


Hold på regnen

Du kan – hvis du bor i såkaldt fælleskloakeret område – opsamle regnvand, der lander på dit tag, og på den måde aflaste kloaksystemet. Hvis tilpas mange grundejere i dit lokalområde også håndterer regnvand på egen grund, kan I bidrage til at forbygge kælderoversvømmelser i jeres område. Oplever du dog kældersvømmelse ved større regnskyl vil højvandslukke, pumpebrønd og omfangsdræn være bedre løsninger ift. at sikre kælderen.


Beredskab ved skybrud

Du kan gøre en række praktiske ting for at mindske risikoen for oversvømmelse og vandskade – hvis der er varslet skybrud, og du ikke har nået at sætte løsninger eller forbyggende foranstaltninger op.

Du finder gode råd før og efter et skybrud på denne side