Spring til indhold

Forebyg oversvømmelse

Stregtegning af vand i kælder

Læs her, hvad du kan gøre for at forebygge oversvømmelser i din kælder.

Du har som grundejer ansvar for at sikre din kælder mod oversvømmelse. Der findes forskellige løsninger til at mindske risikoen for oversvømmelse. Her finder du en oversigt over de mest typiske.

Kontakt en autoriseret kloakmester og få vejledning til, hvilken løsning der passer til din bolig. 

Højvandslukke

Et højvandslukke er et stykke kloakrør med to klapper, der automatisk lukker i, når regn- og spildevand bliver presset tilbage mod husets afløb på grund af et overfyldt kloaksystem, fx ved skybrud. Højvandslukket forhindrer på den måde, at regn- og spildevand trænger ind i boligen gennem afløbene.

Der findes forskellige typer af højvandslukke, og de kan installeres forskellige steder på matriklen, bl.a. afhængig af om der er toiletafløb i kælderen. Få hjælp fra en autoriseret kloakmester til at vælge det rigtige højvandslukke og placering.

Du skal mindst én gang om året – og altid efter et skybrud – få efterset og renset dit højvandslukke, fordi der ikke må sidde snavs på lukkemaskinen.


Pumpebrønd

En pumpebrønd opsamler spildevand fra husets afløb og et eventuelt kældertoilet. Spildevandet ledes derefter ved hjælp af en pumpe videre i kloaksystemet.

Pumpebrønden er konstrueret således, at spildevand ikke kan løbe tilbage ind i huset og oversvømme kælderen. Sammen med højvandslukke er en pumpebrønd den sikreste løsning mod kælderoversvømmelse.  Pumpebrønden er dog også den dyreste løsning.


Omfangsdræn

Det er ikke kun kloakproblemer, der kan give en våd kælder. Regn og grundvand kan sive op igennem husets fundament, sokkel og kældervægge. Dette kan føre til fugtskader og svampeangreb på bygningen. Et omfangsdræn lægges – som en slags nedgravet tagrende – langs husets fundament samt ydermur og leder overskydende vand i kloaksystemet.


Hold på regnen

Du kan – hvis du bor i såkaldt fælleskloakeret område – vælge at opsamle og nedsive det regnvand, der lander på din matrikel, så det ikke belaster kloaksystemet. Hvis tilpas mange grundejere i dit lokalområde også håndterer regnvand på egen grund på denne måde, kan I bidrage til at forebygge kælderoversvømmelser i området.

Hvis du bor et sted, der er udsat for oversvømmelser ved større regnskyl, vil højvandslukke, pumpebrønd og omfangsdræn dog være mere effektive løsninger ift. at sikre din kælder.


Beredskab ved skybrud

Du kan gøre en række lavpraktiske ting for at mindske risikoen for oversvømmelse og vandskade her og nu, hvis der er varslet skybrud.

Du finder gode råd før og efter et skybrud på denne side