Spring til indhold

Forureningsrisiko

Stregtegning af vandkvalitet drikkevand

Vi overvåger vandet fra vores vandværker og generelt kan du regne med at vi leverer god kvalitet og uden forurening.

Er drikkevandet i Odense truet af forurening?

I Odense må vi erkende, at grundvandet enkelte steder er truet af pesticider. Det betyder at vi holder særligt øje med vandkvaliteten i de boringer, der er truet af forurening med pesticider. Dette gør vi for at kontrollere, at vandkvaliteten ikke får en uønsket forringet kvalitet. Samtidig vil vi sikre, at indvinding af vand ikke forværrer problemet med pesticider i boringerne.

Generelt kan du dog være sikker på, at det drikkevand, som vi leverer, er af god kvalitet og fuldt ud opfylder Miljøstyrelsens krav. Vi overvåger naturligvis det behandlede vand fra vandværkerne oftere, end hvad der er krav om.

Indholdet af pesticider i det vand, der leveres fra VandCenter Syds vandværker, er  under de gældende grænseværdier. Grænseværdien for pesticider er 0,10 mikrogram pr. liter eller 1 gram pr. 10 millioner liter vand.