Spring til indhold

Grænseværdi

En grænseværdi er et tal for den mængde af et givent stof, som drikkevand eller fødevarer maksimalt må indeholde. I Danmark stiller vi meget strenge krav til vores drikkevand. Som udgangspunkt må der slet ikke være pesticider i drikkevandet, og grænseværdien for pesticider i drikkevand er fastsat med udgangspunkt i denne nul-tolerancepolitik.

Den lovmæssigt fastsatte grænseværdi for pesticidrester* i drikkevand er 0,1 mikrogram/l, svarende til 1 g per 10 millioner liter vand. 

 

* grænseværdien for det specifikke stof  chlorothalonil-amidsulfonsyre er dog lavere end for de øvrige typer af pestidrester.