Spring til indhold

Kloakker og klimaændringer

Stregtegning af tilslutning-frakobling off kloak - kloakdæksel

Få svar på spørgsmål om kloakker og klimaforandringer, og find ud af hvad klimaændringerne betyder for kloaksystemet, og hvordan du selv håndterer fremtidens regnmængder. 

Hvorfor bliver kloakkerne overbelastede i regnvejr?

Regn er et fænomen, som er vanskeligt at beskrive og forudsige, og samtidig er regn den faktor, som er mest afgørende, når der skal bygges kloakker.

Regn er forskellig i årstiderne. Om vinteren falder der mest regn, men det falder i meget langvarige regnvejr, som ikke er så kraftige. Om sommeren falder mindre regn, men ofte i kortvarige regnvejr, som kan være meget kraftige (fx tordenskyller).

Der er ikke to regnskyl, der er ens. Det er fx meget forskelligt, hvor mange millimeter der falder, og hvor hurtigt det går. Særligt ”tempoet” er afgørende for, om kloakkerne kan følge med og nå at bortlede regnvandet.


Hvilke krav er der til en kloak?

I Odense og Nordfyns Kommunes Spildevandsplan er kravene til kloakker beskrevet – herunder hvor ofte kloakkerne må overbelastes.

 • Se spildevandsplanen for Odense Kommune
 • Se spildevandsplanen for Nordfyns Kommune
 •  

  Her beskrives, hvor ofte nogle bestemte hændelser i gennemsnit må forekomme – fx at der ikke må ske oversvømmelse af terræn i fælleskloakerede oplande hyppigere end hvert 10. år.

  Det betyder, at hvis man betragter en periode på 100 år, må der forekomme ti oversvømmelser inden for perioden. Disse oversvømmelser må i princippet godt finde sted inden for det samme år eller med få års mellemrum, så længe det samlede antal tilladte oversvømmelser – det vil sige 10 – ikke overskrides i løbet af de 100 år.

  Spildevandsplanens mål kan derfor godt være opfyldt, selvom der på samme sted har været oversvømmelse af terræn to gange samme år.


  Hvorfor bygger man ikke bedre kloakker?

  Mængden af nedbør er uforudsigelig, og det er derfor svært at forudse, hvor store kloakker der skal bygges.

  Heldigvis er der målt på regn igennem mange år, og vi ved derfor en masse om de ”historiske” regnhændelser. Denne viden kan vi bruge til at sige noget om sandsynligheder for, hvor ofte og hvor kraftigt det regner.

  Det er ikke teknisk eller økonomisk muligt at bygge kloakker, som kan klare ethvert regnskyl. Dertil er regn for uforudsigeligt. Vi må med andre ord acceptere, at vores kloakker af og til bliver overbelastede. Og vi må ”nøjes med” at dimensionere på en måde, som sikrer, at systemerne sandsynligvis ikke bliver overbelastede for ofte.


  Hvad betyder klimaændringerne for kloaksystemet?

  Der er bred enighed om, at der nu og i årene fremover sker nogle relativt kraftige ændringer i klimaet, som får konsekvenser for blandt andet kloakkerne. En af tendenserne er, at det vil regne mere om vinteren, men mindre om sommeren. Sommerregnen vil falde i færre, men kraftigere regnskyl.

  Mere regn om vinteren og kraftigere regn om sommeren sætter kloakkerne yderligere under pres, og det betyder, at de nødvendige udbygninger bliver en tand større for at imødegå disse ændringer.


  Kan jeg selv håndtere mit regnvand?

  Ja, det kan du godt. Hvis du selv vil håndtere det regnvand, der lander på din grund, kræver det optimale forhold for nedsivning. Du bør derfor undersøge muligheder og behov for regnvandsbede, faskiner osv. Det kan desuden være en rigtig god ide at få råd fra en kloakmester, inden du går i gang. Hvis du selv håndterer regnvandet på din grund, kan du blive frakoblet den offentlige kloak og samtidig opnå en delvis tilbagebetaling af dit tilslutningsbidrag.