Spring til indhold

Legionella

Stregtegning af vandhane med dryp

Legionella eller legionærsygdom blev opdaget sidst i 1970'erne, hvor sygdommen brød ud under en kongres for amerikanske krigsveteraner (legionærer) - deraf navnet. Herunder finder du fakta og gode råd om, hvordan du undgår legionellabakterier.

Hvad er legionella?

Legionella er en bakterie. Den ses oftest i institutioner med store varmtvandsbeholdere, men kan også forekomme i dit private varmtvandsanlæg. Bakterien kan medføre den såkaldte legionærsyge, som er en alvorlig form for lungebetændelse, der kan være dødelig for folk med svækket helbred. Heldigvis er der en række ting, du som husejer selv kan gøre for at sikre dig mod legionella.

Indholdet af legionella-bakterier har ikke som sådan noget at gøre med kvaliteten af det vand, der leveres. Det hænger i stedet sammen med varmtvandsanlægget, vandets temperatur og forbrugsniveau.

Legionellabakterier findes ofte i varmtvandssystemet, fordi de her finder gode vækstbetingelser. Man smittes via lungerne, og mest gennem vand ”aerosoler” – det vil sige små dråber af vand, som fx dampen fra brusebadet.

Hvis temperaturen i varmtvandsanlægget er sænket for meget for at spare på energien, kan det give problemer med legionella, ligesom stillestående vand kan forstærke problemet. Det ses dog mest på (store) varmtvandsanlæg med et lavt forbrug.

Odense Kommune er lokal sundhedsmyndighed, og det er råd og informationer herfra, som VandCenter Syd bl.a. støtter os op af.

Hvad kan du gøre for at undgå legionella?

- Læs mere i denne folder fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (2018).

- Eller hos Statens Seruminstitut, herunder under ”forebyggelse”.

Når VVS´eren er på besøg

I forhold til installationer, så opfordrer vi VVS-installatørerne til at tjekke, om der er risiko for legionella fra det varme vand, når de er ude ved deres kunder. Læs mere i vores håndbog for VVS-installatører.

Hvordan undersøges for legionellabakterier?

Ved mistanke kan der undersøges for legionellabakterier i en vandprøve fra varmtvandssystemet. Vandprøven kan enten udtages fra en bruser, hvor der er størst risiko for smitte eller fra den vandhane, som ligger længst væk fra varmtvandsbeholderen. Her er temperaturen lavest, hvilket giver de bedste betingelser for vækst af legionellabakterier. Vandprøven bør udtages af et autoriseret laboratorium og undersøges på Statens Seruminstitut. Vandprøver udtages på ejerens foranledning og på dennes regning.