Spring til indhold

Legionella

Stregtegning af vandhane med dryp

Legionella eller legionærsygdom blev opdaget sidst i 1970'erne, hvor sygdommen brød ud som epidemi under en kongres for amerikanske krigsveteraner (legionærer) - deraf navnet. Herunder finder du fakta og gode råd om, hvordan du undgår legionellabakterier.

Hvad er legionella?

Legionellabakterier ses oftest i institutioner med store varmtvandsbeholdere, men de kan også forekomme i dit private varmtvandsanlæg. Bakterien kan medføre den såkaldte legionærsyge, som er en alvorlig form for lungebetændelse, der kan være dødelig for folk med svækket helbred. Heldigvis er der en række ting, du som husejer selv kan gøre for at sikre dig mod legionella.

Indholdet af legionella-bakterier har ikke som sådan noget at gøre med kvaliteten af det vand, der leveres, men hænger sammen med varmtvandsanlægget, vandets temperatur og forbrugsniveau.

Odense Kommune er lokal sundhedsmyndighed, og det er råd og informationer herfra, som vi blandt andet støtter os op af.

Legionellabakterier findes ofte i varmtvandssystemet, fordi de her finder gode vækstbetingelser. Bakterierne formerer sig nemlig bedst mellem 25°C og 45°C. De kan dog ikke vokse, hvis temperaturen er under 20°C eller over 50°C og ved mere end 55°C dør bakterierne. Man smittes via lungerne, og mest gennem vand ”aerosoler” – det vil sige små dråber af vand, som fx dampen fra brusebadet.

Hvad kan du gøre for at undgå legionella?

Hvis temperaturen i varmtvandsanlægget er sænket for meget for at spare på energien, kan det give problemer med legionella, ligesom stillestående vand kan forstærke problemet. Det ses dog mest på (store) varmtvandsanlæg med et lavt forbrug.

Du kan derfor forebygge meget, ved selv at sikre følgende: 

  1. Sørg for at vandet i din varmtvandsbeholder er mindst 60°C. Men ikke langt over, da vandtemperaturer over 60° C giver øget kalkudfældning i installationerne og risiko for at skolde sig.
  2. Når du åbner for det varme vand, skal temperaturen nå op på minimum 50°C, som bør opnås i løbet af 10-20 sekunder. Tjek med et termometer. 
  3. Dit kolde vand bør være under 12 grader. 
  4. Hvis det er længe siden, du har brugt vand, så lad vandet løbe et par minutter, inden du bruger det.
  5. Sørg evt. for, at bruseslangen tømmes for vand efter brug – evt. ved at lægge den ned på gulvet.
  6. Rengør og desinficer dit brusehoved jævnligt.
  7. Hvis du har gamle rør eller vandhaner, der ikke bruges, bør du få dem fjernet.

Læs mere: 

Når VVS´eren er på besøg

I forhold til installationer, så opfordrer vi VVS-installatørerne til at tjekke, om der er risiko for legionella fra det varme vand, når de er ude ved deres kunder. Læs mere i vores håndbog for VVS-installatører.

Hvordan undersøges for legionellabakterier?

Ved mistanke kan der undersøges for legionellabakterier i en vandprøve fra varmtvandssystemet. Vandprøven kan enten udtages fra en bruser, hvor der er størst risiko for smitte eller fra den vandhane, som ligger længst væk fra varmtvandsbeholderen. Her er temperaturen lavest, hvilket giver de bedste betingelser for vækst af legionellabakterier. Vandprøven bør udtages af et autoriseret laboratorium og undersøges på Statens Seruminstitut. Vandprøver udtages på ejerens foranledning og på dennes regning.

Der findes ikke p.t. nationale grænseværdier for indholdet af legionellabakterier i det varme brugsvand. Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at indholdet holdes under 1000 legionellabakterier/liter, og at der iværksættes varmedesinfektion og eventuelt nødvendige ombygninger, hvis indholdet af legionellabakterier er over 10.000 legionellabakterier/liter.