Spring til indhold

Aflæsning af din vandmåler

Aflæsning af måler

Indtil du får en fjernaflæst vandmåler, skal du hvert år til årsskiftet aflæse din vandmåler og indberette aflæsningen til Administrationsservice Fyn.

I december modtager du et brev om aflæsning i din e-boks med vejledning til, hvordan du skal aflæse og indberette dit målertal. 

Hvis du ikke indberetter din måleraflæsning i tide

  • I slutningen af december modtager du et brev  fra Administrationsservice Fyn i din e-boks om aflæsning af din vandmåler.
  • Fristen for aflæsning står i brevet og falder altid første uge i januar.
  • Når du aflæser din vandmåler, skal du kontrollere at dit målernummer er identisk med det målernummer, som står i brevet i e-boks.
  • Vejledning for aflevering af aflæsningen står i det brev du får i e-boks.
  • Er der væsentlig afvigelse fra det forventede forbrug, vil du blive kontaktet af Administrationsservice Fyn og/ eller VandCenter Syd.
  • Modtager vi ikke din aflæsning inden tidsfristen, sender vi en rykker, som vil udløse et gebyr.
  • Hvis du ikke reagerer på rykkeren, vil årsaflæsningen blive skønnet ud fra tidligere års forbrug.