Spring til indhold

Aflæsning af din vandmåler

Aflæsning af måler

Indtil du får en fjernaflæst vandmåler, skal du hvert år til årsskiftet aflæse din vandmåler og indberette aflæsningen til Administrationsservice Fyn.

I december modtager du et aflæsningskort med vejledning til, hvordan du skal aflæse og indberette dit målertal. 
Du kan også se en vejledning i videoen herunder.

Sådan gør du: 

 

Hvis du ikke indberetter din måleraflæsning i tide

  • Du vil ultimo december modtage et aflæsningskort fra Administrationsservice Fyn med henblik på årsaflæsning af vand og vandafledning.
  • Fristen for aflevering står på aflæsningskortet og falder altid første uge i januar.
  • Når du aflæser din vandmåler, skal du kontrollere at dit målernummer er identisk med det målernummer, som står på aflæsningskortet.
  • Vejledning for aflevering af aflæsningen står på bagsiden af aflæsningskortet.
  • Er der væsentlig afvigelse fra det forventede forbrug, vil du blive kontaktet af Administrationsservice Fyn og/ eller VandCenter Syd.
  • Modtager vi ikke din aflæsning inden tidsfristen, sender vi et rykkerkort, som vil udløse et gebyr.
  • Hvis du ikke reagerer på rykkerkortet, vil årsaflæsningen blive skønnet ud fra tidligere års forbrug.