Spring til indhold

Aflæsning af din måler

Aflæsning af måler

Du skal til årsskiftet aflæse din måler og indberette aflæsningen til Administrationsservice Fyn.

I december modtager du et aflæsningskort med vejledning til, hvordan du skal aflæse og indberette dit målertal. 

Sådan gør du:

 

Hvis du ikke indberetter din måleraflæsning i tide:

  1. Du bliver kontaktet af Administrationsservice Fyn. Ved tilbagemelding af korrekte aflæsningstal afsluttes sagen.

  2. Melder du ikke tilbage, bliver du pålagt et rykkergebyr for manglende indsendelse af selvaflæsningskort. *
     
  3. Dernæst kontakter VandCenter Syd dig på vegne af Administrationsservice Fyn for at aftale et fysisk aflæsningsbesøg.  

  4. Overholder du ikke denne aftale, så VandCenter Syds målerfolk kører forgæves, opkræves endnu et gebyr. 

  5. Du vil blive kontaktet igen.

  6. Melder du stadig ikke tilbage, overgives sagen til fogedretten.
    Adgang til måleren vil da ske ved hjælp af foged samt låsesmed. Dette medfører ekstra omkostninger på ca. 2.000 kr., som du skal betale.