Spring til indhold

Manglende vand og vandtryk

Stregtegning af manglende vand

Find svar på spørgsmål om manglende vand eller manglende vandtryk, og find ud hvem, der har ansvaret for stikledning og vandinstallation.

Hvem har ansvaret for, at der er det korrekte vandtryk i mine installationer?

VandCenter Syd kan oplyse om max. og min. vandtryk ud for en adresseret ejendom.

Hvis en stikledning på offentligt område er tilstoppet, er det VandCenter Syds ansvar. Den resterende del af stikledningen fra grundgrænsen (skel) til ejendommen er sammen med ejendommens installation grundejerens ansvar.

Hvis ejendommen har armatur eller maskiner, som kræver større vandtryk end det, som er oplyst af VandCenter Syd, må ejer selv betale for en trykforøger.

Hvad gør jeg, hvis der mangler tryk på vandet?

Først skal du undersøge, om stophaner omkring måleren er helt åbne. Derefter kontrolleres alle haner og armatur (perlator) for tilkalkning. Hvis der generelt er lavt vandtryk, tilkaldes en VVS-installatør, der kan undersøge installationen med trykmanometer.

Hvis der konstateres større trykfald i stikledningen end normalt, kan VVS-installatøren anmode om udskiftning af stikledningen. Udskiftning af stikledninger på offentligt område betales af VandCenter Syd. Den resterende del af stikledningen fra grundgrænsen (skel) til ejendommen er grundejerens ansvar.


Hvad gør jeg, hvis jeg pludselig ingen vand har?

Har du pludselig ingen vand i husstanden, så kan det skyldes, at VandCenter Syd udfører ledningsarbejde i dit lokalområde.

Forud for planlagte driftsforstyrrelser i vandforsyningen vil de berørte kunder få direkte besked via mail eller SMS.

Der kan dog også forekomme akutte driftsforstyrrelser på vandledningsnettet – fx i tilfælde af ledningsbrud. Har du pludselig ingen vand i husstanden, er du naturligvis velkommen til at kontakte VandCenter Syd på tlf. 63 13 23 33.

Undersøg dog først:

  1. om der er andre – naboer eller omkringboende, der også mangler vand.
  2. om det er både koldt og varmt vand, der mangler.
  3. om vandfilteret (perlatoren) på vandhanen er stoppet.

Hvad gør jeg, hvis jeg mangler varmt vand?

Hvis du har koldt vand i hanen men mangler det varme, skal du kontakte Fjernvarme Fyn: www.fjernvarmefyn.dk, 65 47 30 00 .