Spring til indhold

Miljøvenlig husholdning

Stregtegning af husholdning

Find gode råd til miljøvenlig rengøring og husholdning som ikke skader vores vandmiljø.

Hvordan skåner jeg miljøet, når jeg gør rent? 

  • Vælg et kompakt vaskemiddel, når du vasker tøj - og doser vaskemidlet efter vandets hårdhedsgrad for at undgå spild og mindske belastningen af miljøet. Se hvor hårdt vandet er i VandCenter Syds forsyningsområde.
  • Undgå at bruge skyllemiddel. Skyllemiddel får tøjet til at dufte "rent", men det gør hverken vandet blødere eller vasker tøjet mere rent - til gengæld belaster det miljøet.
  • Brug så få rengøringsmidler som muligt. Klude og varmt vand kan klare en stor del af rengøringen.
  • Køb miljømærkede produkter, så vidt du kan. Læs mere om miljømærker.
  • Køb produkter, der ikke indeholder klor, fosfonater, formaldehyd, optisk hvidt, EDTA og organiske opløsningsmidler. Du kan altid kontakte producentens forbrugerservice, hvis du har spørgsmål til produkternes sammensætning.

Hvad er det mest miljøvenlige vaskemiddel?

Køb så vidt muligt miljømærkede produkter. Derved får du nemlig garanti for, at produktet er blandt de mindst belastende for miljøet - uden at kvaliteten eller effektiviteten forringes.

Få mere at vide om miljømærker på www.miljomaerkning.dk 

Brug et kompakt vaskemiddel og følg doseringsvejledningen. Det sikrer, at der udledes færre miljøskadelige stoffer til naturen.

Er det rigtigt, at skyllemiddel er miljøskadeligt?

Skyllemiddel indeholder stoffer, der er skadelige for alger og fisk, når de ledes ud sammen med det rensede spildevand. Undgå derfor så vidt muligt at bruge skyllemiddel. Skyllemiddel får tøjet til at dufte "rent", men det gør hverken vandet blødere eller vasker tøjet mere rent. Ved at droppe skyllemidlet undgår man en unødig miljøbelastning.

Hvad er den mest miljøvenlige måde at rense afløb på?

De mest miljøvenlige værktøjer til at rense dine afløb er kogende vand og en svupper. Undgå helst afløbsrens, som er meget stærkt og kan ødelægge dine installationer.

Det er en god idé at rense gulvafløb cirka en gang om måneden for at undgå lugtgener, der kan komme fra bakterier i hår, skæg- og sæberester. Pil risten af afløbet, og fjern hår og sæberester fra afløbet og hulrummet under risten. Vask afløbsskålen, og hæld derefter kogende vand i afløbet.

Er afløbene stoppet til, så brug en svupper. Ved at pumpe svupperen op og ned skabes et tryk, som løsner de fleste propper. Husk at svupperen skal have noget vand at arbejde i - så lad vandhane/bruser løbe, mens du bruger svupperen. Som alternativ til svupperen kan du bruge et rensebånd.

Forebyg propper ved jævnligt at skylle afløbet med kogende vand. Det opløser fedtrester, der ellers kan stoppe afløbet til.

Husk i det hele taget at være påpasselig med, hvad du hælder i afløbet. Det er ikke en skraldespand, og grus, hår, madrester m.m. kan alt sammen være med til at stoppe afløbet.


Hvordan fjerner jeg kalk på en miljøvenlig måde?

De mest miljøvenlige midler til at fjerne kalk fra vask, badeværelsesfliser m.m. er eddike, eddikesyre og citronsyre.

Undgå så vidt muligt andre afkalkningsmidler, som indeholder skadelige stoffer for både dig selv og miljløet.

Hvis du skal afkalke fliser, så husk altid at mætte fugerne med vand, inden du bruger eddike - ellers kan eddiken ætse fugerne. Vær også opmærksom på, at nogle materialer - bl.a. marmor - ikke kan tåle de sure afkalkningsmidler.

Du kan effektivt forebygge tilkalkning ved fx at skrabe og tørre brusenichen, hver gang du har været i bad.

Læs mere om miljøvenlig kalkfjerning på Boligejernes Videncenter.