Spring til indhold

Regnvand i husholdningen

Stregtegning af vask - vaskemaskine

Du må bruge regnvand til toilet og vaskemaskine, men det kræver, at du har et lovligt regnvandsanlæg.

Må jeg bruge regnvand i husholdningen?

Siden august 2000 har det været tilladt at bruge regnvand til toiletskyl og vask i vaskemaskine. Du skal dog have et lovligt regnvandsanlæg, der skal installeres af et autoriseret VVS-firma. Og anlægget må ikke have forbindelse til husets øvrige vandforsyning.

Hvis du påtænker at udføre et regnvandsanlæg til toiletskyl og/eller vaskemaskine, skal du ansøge og oplyse om det til VandCenter Syd. Du kan ansøge om dette i vores ansøgningsformular til udførelse og ændring af vandinstallationer. Sæt kryds i ’andet’.