Spring til indhold

Separatkloakering

Stregtegning af kloakproblemer

Separatkloakering handler om at adskille regnvand og spildevand i kloaksystemet for at forebygge oversvømmelser.

Her finder du svar på nogle af de hyppigste spørgsmål, når du som grundejer skal adskille regn- og spildevand på din egen grund. 


Se også filmen herunder for en god forklaring af separatkloakering, og hvorfor man adskiller regn og spildevand.

 

Hvis du ikke kan se en video her, skal du sandsynligvis ændre dine cookie-indstillinger og sætte flueben ud for kategorien ’marketing’. Du kan ændre din cookie-indstillinger her.Vær opmærksom på, at YouTube indsamler og behandler dine personoplysninger til egne formål, når du accepterer marketingcookies. 


Du kan se filmen direkte på YouTube her

Du kan ændre dine cookie-indstillinger her 

Spørgsmål og svar om separatkloakering

Hvorfor adskiller vi regn og spildevand?

I dag løber regn og spildevand i det samme kloakrør, hvis du bor i et fælleskloakeret område. Det betyder, at kloakkerne bliver overfyldte, når det regner meget – og så kan der løbe beskidt vand ud på veje, i kældre eller i nærmeste vandløb. 

Adskillelse af regn og spildevand:

  • Reducerer risikoen for oversvømmelser med spildevand
  • Reducerer risikoen for forurening af vandløb
  • Forbedrer rensning på og drift af renseanlæg, da der sendes mindre vand til anlæggene 
  • Sparer ressourcer ift. at pumpe regnvand til renseanlæggene 
 

Hvad skal jeg selv gøre?

Som grundejer står du for at adskille regn- og spildevand på din egen grund. Vand fra fx toilet, afløb og vaskemaskine skal i spildevandsrøret. Regnvand fra tagrender og riste udenfor skal håndteres for sig selv. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester, som du selv skal rekvirere og betale for.
Du kan finde en oversigt over autoriserede kloakmestre på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside i Autorisationsregister. Se hjemmesiden her: SIK

 

Kan jeg håndtere regnvandet selv?

Der er flere muligheder for at håndtere dit regnvand på egen grund, så det ikke løber ud i den offentlige kloak. Du kan fx opsamle regnvandet i et regnbed eller lavning i græsplænen. Det kan gøres på mange måder, der samtidig forskønner haven. Alternativt kan vandet nedsives i en faskine.

Vær opmærksom på, at du skal søge kommunen om tilladelse til nedsivning af regnvand. Læs mere om muligheder og krav på Regnhaver (klimaklar.nu)

Du kan få tilbagebetalt op til 40 % af dit tilslutningsbidrag fra VandCenter Syd, hvis du:

  • Bor i et fælleskloakeret område
  • Kan holde minimum 50% af dit regnvand på egen grund, så det ikke løber til offentlig kloak

Du kan læse mere og ansøge her: 

 

Hvornår skal jeg adskille mit regn- og spildevand?

Kommunen sender dig et påbud, når VandCenter Syd har adskilt regn- og spildevand i den offentlige vej og ført nye stikledninger frem til din grund. Det er op til kommunen, hvor lang frist du har til at adskille regn- og spildevand på din grund. 

Må jeg gå i gang med at adskille regn- og spildevand på min grund, før jeg har modtaget påbud fra kommunen?

Hvis du vil håndtere dit regnvand på egen grund, kan du gå i gang med at indhente de nødvendige tilladelser med det samme og herefter adskille regn- og spildevand. 

Hvis du vil fortsætte med at lede dit regnvand til det offentlige system, orienterer VandCenter Syd om, hvornår du kan gå i gang med at opdele kloakken. Din kloakmester kan også kontakte VandCenter Syd for at koordinere arbejdet på din grund med vores arbejde.

Hvis du har planlagt større anlægsarbejde derhjemme (fx ny indkørsel, have, terrasse eller lignende) inden VandCenter Syds kloakarbejde, opfordrer vi dig til at kontakte os, før du går i gang. 

Husk altid at benytte en autoriseret kloakmester, når du ændrer dit kloaksystem. Kloakmesteren kan give dig et tilbud på arbejdets omfang og pris.

 

Kan VandCenter Syd give et tilbud på adskillelse af regn- og spildevand på privat grund?

Nej, VandCenter Syd kan ikke give tilbud på at adskille regn- og spildevand på privat grund. 
Kontakt en autoriseret kloakmester for et tilbud på arbejdets omfang og pris.
 

Er der noget, jeg selv må lave?

Alt arbejde, som har eller kan have berøring med spildevand, skal udføres af en autoriseret kloakmester.
Du må ikke selv udføre afpropning eller andre ændringer i de eksisterende afløbsinstallationer. Det gælder også afkobling og tilslutning til VandCenter Syds kloaksystem.

Du må gerne selv etablere nedsivningsanlæg inkl. ledninger til at bortlede regnvand. Men til det øvrige arbejde skal du benytte en autoriseret kloakmester.

Kloakmesteren skal efterfølgende dokumentere det udførte arbejde ved indsendelse af en færdigmelding inkl. kloakplan til kommunens. Det er en god idé at få en kopi af færdigmeldingen. 

 

Er mit kloaksystem allerede adskilt?

Nogle grundejere har allerede adskilt regn- og spildevand.
Hvis de eksisterende kloakrør på din grund er registreret i byggesagsarkivet, kan du finde tegninger her: 

Du skal dog være opmærksom på, der kan være lavet ændringer på dit kloaksystem, som nuværende eller tidligere ejere ikke har registreret hos kommunen. 

Du kan også kontakte en autoriseret kloakmester og få ham til at undersøge kloakledningerne. Ofte kan dette gøres ved en såkaldt TV-inspektion, så du ikke behøver at få din have gravet op.

Hvis dit regn- og spildevand allerede er adskilt, sætter VandCenter Syd en skelbrønd til spildevand og etablerer et nyt stik til regnvand. Du skal selv få en autoriseret kloakmester til at omkoble regnvandet til det nye regnvandsstik, når VandCenter Syd har udført kloakken i vejen. 

 

Hvad skal jeg gøre med omfangsdræn?

Omfangsdræn skal tilsluttes regnvandsledningen.
Det kan være nødvendigt at installere en pumpe, der løfter drænvandet til terræn eller den højtliggende regnvandsledning.
 

Hvad koster det at adskille regn- og spildevand?

Udgifterne varierer fra ejendom til ejendom og afhænger blandt andet af omfanget af belægninger og dybden på kloakledninger.

Vi foreslår, at du får et tilbud fra en eller flere autoriserede kloakmestre på at adskille regn- og spildevand på din grund.

Du skal selv betale udgifterne til at adskille regn- og spildevand på din grund.

VandCenter Syd betaler alle udgifter til etablering af den offentlige del af det nye kloaksystem, og vi opkræver ikke nyt tilslutningsbidrag.

Kan jeg få økonomisk hjælp til kloakarbejdet på min grund?

VandCenter Syd kan ikke yde tilskud eller tilbyde lån til adskillelse af regn- og spildevand på din grund. Har du spørgsmål om dette emne, skal du kontakte din kommune.