Spring til indhold

Vandforbrug under strømafbrydelse

Stregtegning af vandhane med dryp

Myndighederne har varslet risiko for planlagte strømafbrydelser (brownouts) i vinteren 2022-2023 som følge af den internationale energikrise. Hvad betyder det for dig som kunde?

Den internationale energikrise påvirker både forbrugere og virksomheder, og dermed også VandCenter Syd og vores forsyning af drikkevand og håndtering af spildevand. Myndighederne har varslet risiko for planlagte strømafbrydelser – såkaldte brownouts – hvis Danmark kommer i en situation, hvor der ikke er strøm nok til at dække hele landets behov. Hvis vi får strømafbrydelser, vil de ramme ét område ad gangen og forventes at vare op til to timer.

Hvis strømmen bliver lukket, påvirker det vandforsyningen. Det skyldes, at en strømafbrydelse vil ramme vores mange pumper, der flytter vandet hen til eller væk fra dig. Det vil også ramme elektroniske og digitale processer og styresystemer på vandværker og renseanlæg. 

Det kan få betydning for dig

En planlagt strømafbrydelse vil i værste fald betyde, at:

  • Du ikke har drikkevand i hanen.
  • Du ikke kan få information fra os på fx hjemmeside og sms.
  • Hvis strømafbrydelsen falder sammen med fx kraftigt regnvejr, kan spildevandet hobe sig op i vores rør, og risikerer i den situation at løbe tilbage i kældre eller blive til overløb.

VandCenter Syd skønner, at ca. 95 % af vores forbrugere fortsat vil have vand, da nødstrømsanlæggene vil tage over. Men vi opfordrer til, at man i situationen bruger mindst mulig vand.

Vi har risikovurderet både vores drikkevandsforsyning og spildevandsafledning, herunder hvad vi kan gøre for at afhjælpe problemerne. Hvis det er muligt for os at varsle dig inden en strømafbrydelse, vil vi gøre det via hjemmeside, sms og Facebook. Hvis du ikke allerede er tilmeldt vores sms-service, kan du gøre det her

Kan du selv gøre noget?

Ja. Det allervigtigste råd til alle forbrugere under en strømafbrydelse er undgå at bruge vand, hvis det er muligt. Både fra vandhanen, vand til toiletbesøg, bad osv.

Drikkevand

Under en strømafbrydelse falder trykket i drikkevandsledninger – og så er det ikke sikkert, vandet kommer frem til dem, som bor yderst på ledningsnettet. Du kan gøre en forskel ved at bruge mindst mulig vand.

  • Hvis strømafbrydelsen er varslet i god tid, kan du tappe vand i en flaske eller en større dunk, så du har til forbrug i nogle timer.
  • Væn dig til at have en flaske vand stående i køleskabet – så har du altid vand, hvis strømmen bliver afbrudt med meget kort eller intet varsel.
  • Hjælp gerne din nabo eller andre i lokalområdet, hvis du har tappet i forvejen og kan undvære noget.

 

Spildevand

I spildevandssystemet er pumper med til at sikre, at spildevandet flyttes ind til renseanlæggene. Uden strøm fungerer pumperne ikke, og spildevandet hober sig i bedste fald op i rørene. I værste fald kan rørene blive fyldt op, hvilket kan medføre oversvømmelse af kældre og overløb til naturen. Det kan fx ske, hvis det regner kraftigt samtidig med strømafbrydelsen.

  • Lad så vidt muligt være med at skylle ud på toilettet eller bruge dine andre afløb under en strømafbrydelse.

Du kan ikke gøre noget for at forberede dig. Så det eneste råd er at undlade at bruge dine afløb, mens strømmen er afbrudt.

Hvis strømmet har været afbrudt

Når strømmen vender tilbage, og du får strøm i huset, er der også strøm til vandforsyningen og spildevandshåndteringen. 

Vent dog gerne med at bruge drikkevand eller skylle spildevand ud i kloakken, så vores systemer ikke bliver unødigt overbelastet. Det vil give et stort pres på ledningsnettet og pumperne og øge risikoen for brud og skader, hvis alle forbrugere lukker op for hanerne og skyller ud i afløbene umiddelbart efter en strømafbrydelse.