Spring til indhold

Tilstoppet eller lugtende kloak

Stregtegning af tilslutning-frakobling off kloak - kloakdæksel

Find ud af, hvad du skal gøre, og hvem du skal kontakte, hvis kloakken er tilstoppet eller lugter dårligt.

Hvad gør jeg, hvis kloakken er tilstoppet?

Rendestensbrønden på vejen kan være tilstoppet og skal renses. Bor du ved en kommunal vej, er det en kommunal opgave at rense brønden. Hvis risten er dækket af blade og lignende, vil det være en stor hjælp, hvis du renser risten. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du kontakte Odense Kommune på tlf. 63 75 68 00 og Driftsafdelingen ved Teknik og Miljø, Nordfyns Kommune på tlf. 64 82 81 36.

Er vejen en privat fællesvej i byområde, og der ikke er en grundejerforening, der tager sig af oprensningen, er det den tilstødende grundejer, der er forpligtet til at oprense brønden.  Odense Kommune på tlf. 63 75 68 00  og Driftsafdelingen ved Teknik og Miljø, Nordfyns Kommune på tlf. 64 82 81 36 er vejmyndighed.

Vil spildevandet fra køkken, badeværelse og lignende ikke løbe i kloakken, kan stikledningen til din ejendom være tilstoppet. Ring til et firma, der udfører kloakrensning for at få renset din stikledning. Udgiften til rensning af stikledningen frem til skel/skelbrønd betales af grundejer. Hvis du bor til leje, skal du kontakte din vicevært. 


Hvis der er gentagne forstoppelser, kan det skyldes, at stikledningen er defekt. Kontakt da en autoriseret kloakmester, der kan undersøge stikledningen. Hvis det konstateres, at den offentlige del af stikledningen er defekt, vil VandCenter Syd afholde udgifterne til reparation m.v.

Har de nærliggende ejendomme også vand i kældre eller problemer med at komme af med spildevandet, kan hovedledningen i vejen være tilstoppet. 

Kontakt da VandCenter Syd på tlf. 63 13 23 33.


Hvad gør jeg, hvis der "lugter af kloak"?

Lugt fra husets interne installation bør ikke forekomme. Sker det alligevel, kan indvendige kloakledninger være utætte. Kontakt da et VVS-firma.

Lugt fra kloakken kan opstå i toilet, kældre og køkken, når vandlåse på husets installationer suges tomme. Dette kan ske, når en spulevogn arbejder på vejen eller ved din ejendom, eller når det regner kraftigt. Vandlåse kan også udtørre, hvis de ikke bruges i lang tid. Når du opdager lugten, så åbn for vandhanerne og træk i toilettet, så vandlåsene fyldes med vand.

Der kan udmærket komme kloaklugt fra gulvafløb og håndvask, uden at der er defekter. Afløb og håndvask skal renses jævnligt, især de nye gulvafløb med indbygget vandlås.

Lugt fra rendestensbrønden på vejen kan forekomme. Kontakt da Odense Kommune på tlf. 63 75 68 00 og Driftsafdelingen ved Teknik og Miljø, Nordfyns Kommune på 64 82 81 36.