Spring til indhold

Vedligehold afløbssystem

Stregtegning af kloakproblemer

Hold øje med dit afløbssystem og sørg for, at der er fri passage for vandet hele vejen.

Hvordan kan jeg selv holde øje med mit afløbssystem?

Sørg for:

  • at der er fri adgang til alle dæksler. Ingen dæksler bør være gemt under fliser, jord, græs m.v. 
  • at rense tagrender, nedløbsrør og brønde med jævne mellemrum
  • at løfte brønddækslerne af og til. Hvis der står vand i gennemløbsbrøndene, kan det være tegn på, at afløbssystemet snart tilstopper. Aflejringer kan evt. spules ud med en haveslange. I modsat fald bør du kontakte et firma, der udfører kloakrensning. 
  • at være opmærksom på, at rødder fra store træer kan tilstoppe kloakledninger 
  • at checke alle gulvafløb i huset. De skal være rene og vandfyldte for at undgå lugtgener
  • ikke at smide kemikalier og uopløselige stoffer som fx hygiejnebind, vatpinde og kattegrus i afløbet
  • at begrænse udskylning af fedtstoffer, fx fritureolie og stegefedt for at undgå "fedtpropper" i kloakken.