Spring til indhold

Blødgjort vand på vej

Stregtegning af vandets hårdhed

Den 1. marts 2023 besluttede vores bestyrelse, at VandCenter Syd skal arbejde hen imod central blødgøring af drikkevandet. 

 

Beslutningen er taget for at imødekomme et stort ønske fra vores kunder om at få leveret vand med et lavere kalkindhold, hvor vandets hårdhed sænkes. 

Vi er derfor gået i gang med at lægge en plan for, hvordan der kan installeres blødgøringsanlæg, der kan dække vores forsyningsområde i Odense. Her skal al vores viden og erfaringer fra tidligere forsøgsanlæg inddrages.  

Når den overordnede planlægning er på plads, skal denne fremlægges for Odense Kommune, som så skal give den endelige godkendelse. Først herefter kan den egentlige projektering og udbudsfasen igangsættes. 

Hvis projektet godkendes, vil det blive gennemført over en årrække. Vi forventer at kunne forsyne alle vores kunder med blødgjort drikkevand senest ved udgangen af 2030.