Spring til indhold

Hvad betyder symbolerne på min vandmåler?

Hvad betyder symbolerne på min vandmåler?

Her kan du se, hvordan du aflæser displayet på din fjernaflæste vandmåler. Bemærk, at der findes forskellige målertyper - så find den model herunder, som svarer til din.

Måler Axioma W1:

Brugervejledning til fjernaflæst vandmåler fra Axioma

 

 

Måler Kamstrup:

Manual til fjernaflæst vandmåler fra Kamstrup