Spring til indhold

Kan målermontøren bede mig om en nøgle?

Vores målermontører vil aldrig bede dig om at lægge en nøgle frem til dem. Der skal være en myndig person hjemme, mens vi skifter måleren.

Udlevér derfor ikke din nøgle til nogen, der beder om den under påskud af at skulle skifte vandmåler. 

Vores målermontører kan altid fremvise ID-kort.

Vores vandmålere bliver enten skiftet af:

Ud over ID-kortet kan du også kigge efter VandCenter Syds eller NMRs logo på biler og arbejdstøj.