Spring til indhold

Workshop om klimatilpasning

03. mar. 2015

paraply-stregtegning med regndråber

55 beboere fra Skibhuskvarteret valgte d. 26. februar at bruge deres torsdag aften i selskab med VandCenter Syd til en Klimaklar-Workshop. Her skulle de blive klogere på, hvordan de løser udfordringer med store mængder regn og oversvømmede kældre i et udvalgt område i Skibhuskvarteret. 

Workshoppen er del af ’Klimaklar i Skibhus’-projektet, der har fokus på området og problematikken med regnvand. Men workshoppen er også et led i VandCenter Syds overordnede miljø- og klimaindsats, hvor vi ønsker at bidrage til klimatilpasning i lokalsamfundet.

Ændret klima kalder på innovative løsninger

Klimaet ændrer sig i Danmark og på globalt plan. Nogle af konsekvenserne ved disse forandringerne er bl.a. højere temperatur, voldsomme storme og øgede mængder af nedbør, der udfordrer vores kloaksystemer og infrastruktur generelt. Traditionelle løsninger – som at udvide rør – kan vise sig at være utilstrækkelige og kortsigtede, hvorfor vi skal tænke på helhedsorienteret klimatilpasning – og tænke i nye og innovative baner ikke mindst. 

 

Klimaklar i Skibhus

At tænke ud af boksen er noget vi gør i pilotprojektet ’Klimaklar i Skibhus’. I projektet ændrer vi ikke på det eksisterende kloaksystem, så det kan klare større mængder regn - men går en helt ny og anden vej. 

Regnvandet skal i et afgrænset projektområde hånderes lokalt på overfladen - frem for at løbe i kloakken. Og når projektområdet består af 75 % privat og 25 % offentligt areal, ligger der pludselig en stor opgave i at inddrage borgere og at få dem til at håndtere regnvandet på en egen grund. 

Vi har involveret og inddraget borgerne ved bl.a. at invitere dem til workshops. Første workshop afholdt vi i december 2014, hvor vi præsenterede projektet for borgerne og ridsede udfordringen med regnvandet op. Den 26. februar 2015 holdt vi så en workshop mere, hvor vi viste beboerne konkrete eksempler på, hvordan man kan tage sig af regnvandet på egen grund og forhindre det i at løbe i kloakken. 

Kommunikationen med borgerne er en vigtig del af Klimaklar-projektet, og ud over workshops informerer og snakker vi også med beboerne via nyhedsmail og på www.klimaklar.nu samt www.facebook.com/klimaklariskibhus

Projektet er planlagt til at køre mod udgangen af 2016. 

Læs projektbeskrivelsen af Klimaklar i Skibhus eller læs mere på www.klimaklar.nu.