Spring til indhold

Der er energi i lortet

toilet med elstik - grøn energi - energi af spildevand

VandCenter Syd laver spildevand om til grøn energi. Når du som forbruger trækker ud i toilettet, løber det via kloakken til et af vores renseanlæg. Vores største renseanlæg, Ejby Mølle i Odense, er blandt de bedste i verden til at få energi ud af spildevandet.

Vi har i flere år arbejdet på at producere mest mulig energi – og samtidig bruge mindst mulig energi i forbindelse med vores rensning af spildevandet fra Odense og Nordfyns kommuner. Uden at ville give køb på kvaliteten af rensningen, har vi sat fokus på mere end blot at rense spildevandet, og i vores arbejde fokuserer vi på en kombination af energibesparelser på tværs af hele virksomheden og på energiproduktion (el og varme) fra slammet på vores renseanlæg. 

Energiproduktion på Ejby Mølle renseanlæg

Når spildevandet kommer ind på renseanlægget gennemgår det en række trin i renseprocessen, hvor bl.a slammet skilles fra og pumpes til vores rådnetanke. Her rådner det og danner biogas. Biogassen bruger vi til at producere el og varme, som vi sælger som grøn energi. På Ejby Mølle, behandler vi desuden også alt slam fra vores to andre renseanlæg i Odense, som på den måde bidrager til produktionen af biogas. 

Når slammet ender i vores rådnetanke, trækker vi det sidste vand ud af det, så vi opnår en højere koncentration af biomasse i rådnetankene, og vi får en mere effektiv udrådning. Mindre vand skaber også plads til, at slammet kan blive liggende længere i rådnetanken og give en større produktion af biogas.

Energibesparelser på Ejby Mølle renseanlæg

At rense spildevand koster meget energi, og vi ønsker ikke at gå på kompromis med kvaliteten af vores renseproces og det vand, vi sender tilbage til naturen. Vi kan altså ikke spare på, hvor effektivt eller godt vi renser vores spildevand.

På Ejby Mølle, har vi arbejdet med vores energibalance i mange år og ledt efter energibesparelser både i de forskellige trin i rensningen og i energiforbruget til transport af spildevand og slam rundt på anlægget. Ejby Mølle har nemlig den udfordring, at Odense Å løber både langs med og inde på anlæggets område. Det betyder, at vi bruger meget energi på at føre spildevandet under åen flere steder, når det skal flyttes rundt mellem de forskellige trin i rensningen. Løbende renovering og udskiftning af pumper og udstyr på anlægget har derfor givet gode besparelser på vores energiforbrug.

Spildevand er en ressource

Gennem en række processer kan vi sikre, at spildevandet behandles på en måde, der giver de forskellige bestanddele værdi: Når vandet er renset, sender vi det tilbage til naturen. Slam producerer vi biogas af. Restproduktet fra slam ender på landmandens marker, hvor det bruges som gødning. 

Vi bestræber os hele tiden på at finde nye metoder og teknologier, så vi kan blive bedre til at udnytte ressourcer og optimere vores processer. For at få inspiration samarbejder vi med forskere, firmaer og andre vandselskaber – både i Danmark og internationalt.


Tak for lort

Når du trækker ud i toilettet sender du spildevand til vores renseanlæg og bidrager på den måde til vores produktion af grøn energi, som bliver til el og varme. Se hvordan i videoen herunder. 

 

 OBS! For at videoen kan vises, kræver det, at du accepterer marketing-cookies på denne hjemmeside.