Spring til indhold

Klimaregnskab

Stregtegning af sol-grøn

Med et klimaregnskab søger vi at få overblik over VandCenter Syds emissioner.

VandCenter Syd har et visionsmål om at være klimaneutral i 2050, når vi ser på udledningen af klimagasser i hele værdikæden af vores aktiviteter. At være klimaneutral betyder, at der ikke udledes mere drivhusgas, end der optages eller undgås. Det er altså et regnestykke, som skal ende i nul eller minus.

Vi har i mange år holdt øje med, hvor meget vores egne processer udleder. Med klimaregnskab 2022 har vi taget skridtet videre. Vi har nu for første gang et bud på, hvor stort et klimaaftryk, vi sætter gennem de aktiviteter, der foregår uden for vores virksomhed – fx, når en underleverandør arbejder for os eller ved køb af produkter, der indgår i vores produktion.

Vores samlede klimaregnskab ses nedenfor og viser et klimaaftryk i 2022 på 36.223 tons CO2-ækvivalenter.

 

VandCenter Syds klimaregnskab 2022
VandCenter Syds klimaregnskab for 2022 fordelt på scope 1, 2 og 3 samt emissioner uden for scope. Opgjort i CO2-ækvivalenter, som betyder, at andre klimagasser er omregnet til CO2.

Vores klimaregnskab er inspireret af Greenhouse Gas Protocol og anvender både Erhvervsstyrelsens Klimakompas, input fra Miljøstyrelsens arbejde med vandselskabers klimagas-emission samt andre tal for emission, hvis vi har vurderet de var mere præcise. Undervejs har vi truffet nogle til- og fravalg, der påvirker det samlede resultat. Dem kan du læse i nedenstående notat om Klimaregnskabet, der også gør rede for beregningen.

De kommende år bliver en af vores opgaver at få et mere præcist klimaregnskab gennem kvalificering af input og beregningsmetoder.