Spring til indhold

FN's verdensmål

Stregtegning af vores virksomhed - logo

VandCenter Syd understøtter FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

I 2015 vedtog verdens ledere 17 mål for en bæredygtig udvikling af verden. FN's medlemslande skal få målene til at gå i opfyldelse – men det er vigtigt, at også virksomheder og civilsamfund bakker op. Derfor ønsker VandCenter Syd at understøtte verdensmålene. 

- Vi bakker op om den globale bæredygtighedsdagsorden, fordi vi alle har et ansvar for klodens fremtid, og vi vil gerne bidrage, hvor vi kan. Som et af de førende vandselskaber i Danmark, har vi en masse viden, som kan gøre gavn ude i verden. Og når vi går foran, kan vi forhåbentlig inspirere andre til at følge efter, siger direktør Mads Leth.Hvis du ikke kan se en video her, skal du sandsynligvis ændre dine cookie-indstillinger og sætte flueben ud for kategorien ’marketing’. Du kan ændre din cookie-indstillinger her.Vær opmærksom på, at YouTube indsamler og behandler dine personoplysninger til egne formål, når du accepterer marketingcookies. 

Som offentligt ejet monopolvirksomhed er vi forpligtet på at forvalte vores økonomi ansvarligt og tænke langsigtet – fx når vi investerer i grundvandsbeskyttelse, klimatilpasning og grøn energi. VandCenter Syd har en lang tradition for at tage ansvar for mennesker, miljø og samfund. En række af vores indsatser understøtter derfor i forvejen de mål, FN har sat.

Men vi vil også sætte nye mål for os selv. En tværorganisatorisk projektgruppe arbejdede i løbet af 2018 med at finde de verdensmål, det giver bedst mening for VandCenter Syd at fokusere på. Det skete ud fra en vurdering af, hvad der er relevant for os som virksomhed, hvor vi har udfordringer samt værdien for kunderne, hvis vi gør en ekstra indsats. Resultatet blev, at fem mål blev peget ud som særligt vigtige – og under dem udvalgte delmål. De fem verdensmål er:

Mål 6 – Rent vand og sanitet
Mål 7 – Bæredygtig energi
Mål 9 – Industri, innovation og infrastruktur
Mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion
Mål 14 – Livet i havet

For hvert af de fem verdensmål er der peget på områder - indenfor vores forretning og virksomhedskultur - hvor VandCenter Syd kan sætte sine egne ambitioner. Verdensmålene er på den måde blevet oversat til vores virkelighed som vand- og spildevandselskab.

Disse områder indgik i 2019 i arbejdet med VandCenter Syds nye Strategi 2020-24. Verdensmålene er dermed blevet en integreret del af vores virksomhed. Efter at have fået de strategiske mål på plads, skal vi formulere indsatser, der gør dem til handling. 

Vælge fokus

٧

Sætte egne mål

٧

Gøre noget nyt

 

 

Verdensmålene

 

”Verdensmålene udgør 17 konkrete mål, som forpligter alle FN’s medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred og sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundet, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.”

 

Kilde: http://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene (aug. 2018)

FNs verdensmål understøttes af VandCenter Syd