Spring til indhold

VandCenter Syds Drikkevandspris

Stregtegning af fodaftryk

Vi har siden 2007 uddelt VandCenter Syds Drikkevandspris (tidligere Grundvandspris) for at sætte fokus på grundvand og drikkevandskvalitet og ikke mindst den indsats, der gøres for at kunne levere rent drikkevand til fremtidens generationer.

Det danske drikkevand er baseret på en af vores vigtigste naturressourcer – grundvandet, som historisk set ikke har haft brug for andet end en simpel iltning og filtrering, før det kan sendes ud til forbrugernes vandhaner.

Det er en luksus at kunne drikke vandet direkte fra hanen, og derfor er det en forudsætning, at vi værner om vores grundvand og sikrer optimal hygiejne og kvalitet, når det omdannes til drikkevand – både nu og til fremtidens generationer.

Vi har hvert år uddelt vores Grundvandspris, som fra 2023 bliver til VandCenter Syds Drikkevandspris. Det gør vi for at sætte fokus på det gode danske drikkevand i lidt bredere forstand – hele vejen fra undergrunden til forbrugernes vandhaner. Prisen gives fortsat for den ekstraordinære eller nytænkende indsats, og vi modtager netop nu nomineringer til årets pris.

Regler og frist for indstilling

Alle, der har ydet en ekstraordinær eller nytænkende indsats til beskyttelse af grundvandet eller sikring af drikkevandskvaliteten kan indstilles.

Kandidater kan både være enkeltpersoner, grupper, institutioner, organisationer, virksomheder eller et offentligt embede. Kender du fx nogen, der har gjort nye opdagelser eller udviklet nytænkende løsninger i forhold til grundvandsbeskyttelse, drikkevandskvalitet eller vandteknologi? - Eller nogen, der gennem praktiske tiltag er gået forrest for at sikre rent drikkevand både nu og til fremtidens generationer? Måske nogen, der har gjort en særlig indsats for at formidle viden om grundvand og grundvandsbeskyttelse?

Forslag til nomineringer skal begrundes skriftligt (højst en A4-side) og være os i hænde senest den 1. september.

Alt det praktiske

 • Du skal begrunde din nominering skriftligt (max 1 A4-side) og sende den til os, så vi har den senest 1. september 2023.
 • Send din nominering til kaw@vandcenter.dk.
 • Prisen uddeles hvert år omkring 1. november
  Prismodtageren vil blive offentliggjort på vandcenter.
  dk og i DANVAs tidsskrift danskVAND.
 • VandCenter Syds Drikkevandspris er på 50.000 kr. og uddeles hvert år omkring den 1. november. 

Priskomité

Prismodtageren udvælges blandt de indstillede af en priskomité. Komitéen, der skal bedømme de nominerede, er sammensat af personer med stor indsigt i grundvandsbeskyttelse under ledelse af VandCenter Syds bestyrelsesformand:

 • Nicklas Turan Kandemir, komitéformand, bestyrelsesformand for VandCenter Syd
 • Mads Leth, direktør for VandCenter Syd
 • Anne Scherfig, sektionsleder, vandplanlægning ved HOFOR
 • Ida Holm Olesen, Chefkonsulent, Novafos
 • Gert Michael Laursen, slotsgeolog i Odense Kommune, miljøvagt - klimamedarbejder
 • Heidi Barlebo, geolog ved GEUS
       

  Tidligere års prismodtagere

  Disse nøglepersoner inden for grundvandsbeskyttelse har tidligere modtaget VandCenter Syds Grundvandspris (fra 2023: Drikkevandspris):

  • 2022: Civilingeniør og tidligere direktør i VandCenter Syd og DANVA, Anders Buur Bækgaard 
  • 2021: Professor ved DTU Miljø, Hans-Jørgen Albrechtsen
  • 2020: Chefkonsulent i HOFOR, Liselotte Clausen
  • 2019: Landsindsamlingen Danmark planter træer, organiseret af Danmarks Naturfredningsforening og TV2
  • 2018: Danmarks  Økologiske Jordbrugsfond ved direktør Kim Qvist
  • 2017: Professor ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Poul L. Bjerg
  • 2016: Tidligere direktør i Aalborg Vandforsyning, Klaus Kolind-Hansen
  • 2015: Iværksætterne Lars Heiselberg Vang Jensen og Kim Nielsen, der har stiftet Growing Trees Network 
  • 2014: ingen prisuddeling på grund af manglende nomineringer
  • 2013: Enhedschef  Carsten Bagge Jensen, Region Hovedstaden
  • 2012: Geolog Walter Brüsch, GEUS
  • 2011: Forskningsprofessor  Jens Christian Refsgaard, GEUS, og professor Karsten Høgh Jensen, KU
  • 2010: Geolog Jens Baadsgaard Pedersen, Danwater A/S
  • 2009: Geolog Gyrite Brandt, Kommunernes Landsforening, og produktchef Jens Andersen, HOFOR 
  • 2008: Lektor lic.scient. Kurt I. Sørensen, Geologisk Institut, Århus Universitet
  • 2007: Statsgeolog Richard Thomsen, GEUS