Spring til indhold

VandCenter Syds Grundvandspris

Stregtegning af fodaftryk

Vi har siden 2007 uddelt VandCenter Syds Grundvandspris (tidligere Andrups Grundvandspris) for at sætte fokus på grundvand og drikkevandskvalitet og ikke mindst den indsats, der gøres for at beskytte grundvandet til fremtidens generationer.

VandCenter Syds Grundvandspris er på 50.000 kr. og uddeles hvert år omkring den 1. november.  

Regler for indstilling

Hvem kan indstilles til prisen?
Alle, der gennem konkrete praktiske tiltag, forskning eller virke har bidraget med en ekstraordinær, væsentlig, nytænkende eller årelang/livslang indsats i relation til grundvandsbeskyttelse, kan komme i betragtning til prisen. Kandidater til prisen kan således være en eller flere personer, en institution, en virksomhed, en organisation eller et offentligt embede.

Frist for indlevering af forslag
Forslag til nomineringer skal begrundes skriftligt (højst en A4-side) og være os i hænde senest den 1. september.

Priskomité

Prismodtageren udvælges blandt de indstillede af en priskomité. Komitéen, der skal bedømme de nominerede, er sammensat af personer med stor indsigt i grundvandsbeskyttelse under ledelse af VandCenter Syds bestyrelsesformand:

 • Nicklas Turan Kandemir, komitéformand, bestyrelsesformand for VandCenter Syd
 • Mads Leth, direktør for VandCenter Syd
 • Anne Scherfig, sektionsleder, vandplanlægning ved HOFOR
 • Ida Holm Olesen, afdelingschef, Region Syddanmark
 • Gert Michael Laursen, slotsgeolog i Odense Kommune, miljøvagt - klimamedarbejder
 • Heidi Barlebo, geolog ved GEUS
       

  Prismodtagere

  Disse nøglepersoner inden for grundvandsbeskyttelse har modtaget VandCenter Syds Grundvandspris:

  • 2022: Civilingeniør og tidligere direktør i VandCenter Syd og DANVA, Anders Buur Bækgaard 
  • 2021: Professor ved DTU Miljø, Hans-Jørgen Albrechtsen
  • 2020: Chefkonsulent i HOFOR, Liselotte Clausen
  • 2019: Landsindsamlingen Danmark planter træer, organiseret af Danmarks Naturfredningsforening og TV2
  • 2018: Danmarks  Økologiske Jordbrugsfond ved direktør Kim Qvist
  • 2017: Professor ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Poul L. Bjerg
  • 2016: Tidligere direktør i Aalborg Vandforsyning, Klaus Kolind-Hansen
  • 2015: Iværksætterne Lars Heiselberg Vang Jensen og Kim Nielsen, der har stiftet Growing Trees Network 
  • 2014: ingen prisuddeling på grund af manglende nomineringer
  • 2013: Enhedschef  Carsten Bagge Jensen, Region Hovedstaden
  • 2012: Geolog Walter Brüsch, GEUS
  • 2011: Forskningsprofessor  Jens Christian Refsgaard, GEUS, og professor Karsten Høgh Jensen, KU
  • 2010: Geolog Jens Baadsgaard Pedersen, Danwater A/S
  • 2009: Geolog Gyrite Brandt, Kommunernes Landsforening, og produktchef Jens Andersen, HOFOR 
  • 2008: Lektor lic.scient. Kurt I. Sørensen, Geologisk Institut, Århus Universitet
  • 2007: Statsgeolog Richard Thomsen, GEUS