Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Kort fortalt

Stregtegning af dråbe

VandCenter Syd leverer rent drikkevand og tager hånd om spildevandet på en miljømæssigt forsvarlig måde. Her er et kort overblik over vores aktiviteter.

VandCenter Syd kort fortalt

 • Vi er et af Danmarks største og ældste vandselskaber
 • Vi er et aktieselskab ejet af Odense Kommune og Nordfyns Kommune med hhv. 89 og 11 procent af aktierne
 • Vi har rødder tilbage til 1853, hvor Odense Vandværk blev stiftet
 • Vi har ca. 190 medarbejdere
 • Vi er certificeret efter fire standarder:
  ISO 9001 (Kvalitetsstyring), ISO 14001 (Miljøledelse), OHSAS 18001 (Arbejdsmiljøledelse), ISO 22000 (Drikkevandssikkerhed)
 

Vores drikkevandsforsyning

 • Vi leverer vand til store dele af Odense Kommune - se detaljerne på dette kort
 • Vi har seks vandværker, ni pumpestationer og to højdebeholdere 
 • Vi leverer rent drikkevand til 171.000 forbrugere - ca. 9,1 mio. m3 om året
 • Vi vedligeholder ca. 1.100 km drikkevandsledninger
 • Vi stiller offentlige vandposte til rådighed - se kortet over vores vandposte
 • Vi har tre vandfyldestationer til entreprenører og lignende.

Vores spildevandshåndtering

 • Vi har 8 renseanlæg, ca. 2.200 husstandspumper og 320 pumpestationer, 250 bassiner, 160 overløbsbygværker og ca. 37.100 brønde
 • Vi vedligeholder ca. 2.600 km kloakledninger
 • Vi håndterer spildevand for al industri og størstedelen af husholdningerne i Odense og Nordfyn

Andre aktiviteter

 • Vi holder årligt ca. 130 rundvisninger for skoleklasser m.fl. på renseanlæg og vandværk
 • Vi løser opgaver for vandselskaber i hele landet samt i udlandet som VCS Denmark Ltd. og gennem vores joint venture-selskab DanAqua Holding, som vi ejer sammen med Baadsgaard Consult ApS.