Spring til indhold

Kort fortalt

Stregtegning af dråbe

VandCenter Syd beskytter grundvandet og sikrer rent drikkevand. Vi tager os af spildevandet og er med til at skabe sunde vandmiljøer. Vi tager hånd om regnvandet og er med til at forme fremtidens grønne byer.​ Herunder er et kort overblik over virksomheden og vores aktiviteter.

VandCenter Syd kort fortalt

 • Vi er et af Danmarks største og ældste vandselskaber
 • Vi er et aktieselskab ejet af Odense Kommune og Nordfyns Kommune med hhv. 89 og 11 procent af aktierne
 • Vi har rødder tilbage til 1853, hvor Odense Vandværk blev stiftet
 • Vi har ca. 200 medarbejdere
 • Vi er certificeret efter fire standarder:
  ISO 9001 (Kvalitetsledelse), ISO 14001 (Miljøledelse), ISO 45001 (Arbejdsmiljøledelse), ISO 22000 (Drikkevandssikkerhed)

Vores drikkevandsforsyning

 • Vi leverer vand til store dele af Odense Kommune - se detaljerne på dette kort
 • Vi har fem vandværker, 15 trykzoner og to højdebeholdere 
 • Vi leverer rent drikkevand til knap 179.000 forbrugere - ca. 9,3 mio. m3 om året
 • Vi vedligeholder ca. 1.100 km drikkevandsledninger
 • Vi stiller offentlige vandposte til rådighed - se kortet over vores vandposte
 • Vi har tre vandfyldestationer til entreprenører og lignende.

Vores spildevandshåndtering

 • Vi har 8 renseanlæg, knap 2.500 husstandspumper og 400 pumpestationer, knap 300 bassiner, knap 170 overløbsbygværker og godt 43.500 brønde
 • Vi vedligeholder knap 3.000 km kloakledninger
 • Vi håndterer spildevand for al industri og størstedelen af husholdningerne i Odense og Nordfyn

Andre aktiviteter

 • Vi holder årligt ca. 130 rundvisninger for skoleklasser m.fl. på renseanlæg og vandværk
 • Vi løser opgaver for vandselskaber i hele landet samt i udlandet som VCS Denmark Ltd.