Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at indhente oplysninger om trafik og brugere, så vi kan forbedre vores hjemmeside og din brugeroplevelse. - Læs mere

Mission og vision

Stregtegning af vores virksomhed - logo

Ledestjernen for alt, hvad vi gør i VandCenter Syd, er vores mission, vores vision og vores grundlæggende værdier. Tilsammen giver de os en forståelse af, hvem vi er – og hvor vi skal hen.

Vores mission er med omtanke for kunder og miljø:

 • at indvinde grundvand og levere drikkevand af høj kvalitet
 • at aflede regn- og spildevand
 • at bidrage til et bedre vandmiljø ved hjælp af spildevandsrensning
 • at bidrage til klimatilpasning
 • at stille vores kompetencer til rådighed i Danmark og udlandet

Vores vision lyder:

 • Vi vil være et forbillede – lokalt, nationalt og internationalt.
 • Vi vil levere mest mulig værdi for kunderne – og gerne lidt mere end de forventer.

Vores kerneværdier

I VandCenter Syd praktiserer vi værdibaseret ledelse, og vores kerneværdier er "grundloven" i det daglige arbejde. Vores værdier er formuleret i en fælles proces på tværs af organisationen. De er de  byggesten, som vores kultur hviler på – og som vi praktiserer værdibaseret ledelse ud fra.

 • Ansvarlighed
 • Nytænkning
 • Professionalisme
 • Loyalitet
 • Engagement
 • Humor