Spring til indhold

Mission og vision

Stregtegning af vores virksomhed - logo

Mission og kerneansvar beskriver vores formål og det ansvar, vi skal leve op til hver dag. Vision og visionsmål er vores ledestjerne - de udstikker den strategiske kurs mange år frem - mens værdierne hjælper os på vejen.

Vores mission

Vand er grundlaget for liv – for mennesker og natur. Vi værner om vandet og går forrest i den bæredygtige udvikling.

Vi beskytter grundvandet og sikrer rent drikkevand. Vi tager os af spildevandet og er med til at skabe sunde vandmiljøer. Vi tager hånd om regnvandet og er med til at forme fremtidens grønne byer.

Vores vision

Vi sætter et positivt aftryk på verden – og inspirerer andre til at gå samme vej. 

Vores visionsmål

 • Drikkevand baseret på rent grundvand i 2050
 • Et vandmiljø i god økologisk tilstand i 2027
 • Klimaneutral i 2050
 • Verdens mest ressourceeffektive vandselskab i 2030
 • Fremtidssikret, fleksibel og bæredygtig infrastruktur til håndtering af det samlede vandkredsløb i 2050

Vores kerneansvar

På en række kerneansvarsområder har VandCenter Syd et særligt væsentligt ansvar. Det gælder vores forpligtelser inden for drikkevandsforsyning, spildevands- og regnvandshåndtering, samt det bredere samfundsansvar, der følger naturligt med at være vandselskab. Vores kerneansvarsområder er:

 • Drikkevand
 • Spildevand
 • Regnvand
 • Bæredygtig udvikling
 • Medarbejdere
 • Samfund
 • Virksomhed

Vores værdier

Værdierne er de byggesten, vores kultur hviler på – og som vi praktiserer værdibaseret ledelse ud fra. Vores værdier er:

 • Ansvarlighed
 • Nytænkning
 • Professionalisme
 • Humør

Illustration af sammenhæng i Strategi 2020-2024 for VandCenter Syd

Figur over strategiens elementer. Af vores mission og vision følger kerneansvaret og de visionsmål, som sammen peger på de kommende års strategiske indsatsområder. 

Læs mere

I vores strategi for 2020-2024 "Sammen om bæredygtig udvikling" kan du læse mere. Du kan også se hvilke indsatsområder, der skal have et særligt fokus i strategiperioden – og som er første skridt på vejen mod at realisere vores vision.